Bài tập hoán vị gen khó

I

ishiyama_miyuki

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài sinh vật A,a và B,b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể cách nhau 20cM.Hai cặp gen D,d và E,e cùng nằm trên một cặp NST khác nhau và cách nhau 10cM.Biết rằng ko phát sinh đột biến và hoán vị gen xảy ra ở hai giới và tần số bằng nhau.Theo lí thuyết trong tổng số cá thể thu được ở đời con , cá thể có kiểu gen dị hợp về 4 cặp gen từ phép lai AB/ab DE/de x Ab/aB De/de chhie61m tỉ lệ là:
A.4% B.6% C.41% D.16%
 
Top Bottom