Hóa 9 Bài tập hoá

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
954
1,144
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Giúp em với ạ, viết pt phản ứng đầy đủ giúp em vớiii
Đặt x,y lần lượt là mol Glycerol và ancol đơn chức.
PTPU:
2$C_3H_5(OH)_3$ + 6Na -> 2$C_3H_5(ONa)_3$ + 3$H_2$
2ROH + 2Na -> 2RONa + $H_2$
2$C_3H_5(OH)_3$ + $Cu(OH)_2$ -> $[C_3H_5(OH)_3O_2]Cu$ + 2$H_2O$
0,15=x <- 0,075
Ta có: 1,5x + 0,5y=0,45
=> y=0,45
=> $m_{C_3H_5(OH)_3}$=13,8 => m ancol= 18,5
=> R= 41
=> CTCT ancol: $CH_2=CH-CH_2OH$
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thời gian thì vào Post này để học thêm các thí nghiệm thú vị nha ^ ^
 
Top Bottom