Hóa 12 Bài tập hóa

Cyclones

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng năm 2018
223
216
51
Thanh Hóa
THPT Nghi Sơn

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
QUOTE="Cyclones, post: 3475442, member: 2604891"]View attachment 64818
@phamthimai146 giúp e bài này nha chị[/QUOTE]

Bài giải trên cơ sở isopropen và O2 ( thay vì đề cho isopropen và CO2)


X gồm: CH4, C3H6 và C5H8 qui thành CnHn+3 x mol
Có số liên kết pi k = 0,5[(2n+2) - (n+3)] = 0,5(n-1)
Mol O2 = x(1,25n+0,75) = 22,176/22,4 = 0,99
m hh = x(13n + 3) = 9
=> nx = 0,63 và x = 0,27 => n = 7/3
=> k = 2/3
Mol Br2 = ak = 0,06 => a = 0,09
 
  • Like
Reactions: Cyclones

Cyclones

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng năm 2018
223
216
51
Thanh Hóa
THPT Nghi Sơn
QUOTE="Cyclones, post: 3475442, member: 2604891"]View attachment 64818
@phamthimai146 giúp e bài này nha chị

Bài giải trên cơ sở isopropen và O2 ( thay vì đề cho isopropen và CO2)


X gồm: CH4, C3H6 và C5H8 qui thành CnHn+3 x mol
Có số liên kết pi k = 0,5[(2n+2) - (n+3)] = 0,5(n-1)
Mol O2 = x(1,25n+0,75) = 22,176/22,4 = 0,99
m hh = x(13n + 3) = 9
=> nx = 0,63 và x = 0,27 => n = 7/3
=> k = 2/3
Mol Br2 = ak = 0,06 => a = 0,09[/QUOTE]
Tại sao lại vậy ạ
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
@Cyclones
Nhận xét
CH4 có số C: n = 1 => số H = 1 + 3 = 4
C3H6 có số C: n = 3 => số H = 3 + 3 = 6
C5H8 có số C: n = 5 => số H = 5 + 3 = 8
=> tổng quát có dạng CnHn+3
 
  • Like
Reactions: Cyclones

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
@Cyclones
Nhận xét
CH4 có số C: n = 1 => số H = 1 + 3 = 4
C3H6 có số C: n = 3 => số H = 3 + 3 = 6
C5H8 có số C: n = 5 => số H = 5 + 3 = 8
=> tổng quát có dạng CnHn+3
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
@Cyclones
Nhận xét
CH4 có số C: n = 1 => số H = 1 + 3 = 4
C3H6 có số C: n = 3 => số H = 3 + 3 = 6
C5H8 có số C: n = 5 => số H = 5 + 3 = 8
=> tổng quát có dạng CnHn+3
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
30
@Cyclones
Nhận xét
CH4 có số C: n = 1 => số H = 1 + 3 = 4
C3H6 có số C: n = 3 => số H = 3 + 3 = 6
C5H8 có số C: n = 5 => số H = 5 + 3 = 8
=> tổng quát có dạng CnHn+3
 
Top Bottom