Hóa 9 Bài tập hóa 9

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,679
251
26
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
nC2H4 = 0,2 mol
C2H4 + Br2 ----> C2H4Br2
nC2H4Br2 = nC2H4 = 0,2 mol
=> mC2H4Br2 = 37,6 gam
 
Top Bottom