Hóa 8 Bài tập hóa 8

Maltose mạch nha

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
24 Tháng bảy 2021
491
1,075
116
Bình Định
275687181_4871995966224946_8996933411452591244_n.jpg
Dương Nguyễn ^_^CuO + H2 -> Cu + H2O
x............................x
Gọi x là số mol Cu
nCuO = 0,125 (mol)
=> nCuO dư = 0,125 - x (mol)
mA = 64x + 80 (0,125-x) = 8,4 (g)
=> x=...
=> %kl mỗi chất
Phần còn lại bạn tự làm tiếp nhe ^^
 
Top Bottom