Hóa 9 Bài Tập Hidrocacbon

@Hiếu Kòii

Học sinh chăm học
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
30 Tháng năm 2019
297
516
96
18
Bến Tre
ko xác định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hỗn hợp X gồm 3 hidrocacbon A, B, C mạch hở, thể khí (ở điều kiện thường). Trong phân tử mỗi chất có thể chứa không quá một liên kết đôi, trong đó có 2 chất với thành phần phần trăm thể tích bằng nhau. Trộn m gam hỗn hợp X với 2,688 lít
png.latex
thu được 3,136 lít hỗn hợp khí Y (các thể tích khí đều đo ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, rồi thu toàn bộ sản phẩm cháy sục từ từ vào dung dịch
png.latex
0,02 M, thu được 2,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm đi 0,188 gam. Đun nóng dung dịch này lại thu thêm 0,2 gam kết tủa nữa (Cho biết các phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn).

1. Tính m và thể tích dung dịch
png.latex
đã dùng.

2. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của 3 hidrocacbon.

3. Tính thành phần % thể tích của 3 hidrocacbon trong hỗn hợp X.
@luongmanhkhoa , @Bong Bóng Xà Phòng , @Toshiro Koyoshi , @Tâm Hoàng
 

Đức Hải

Cựu Cố vấn Vật Lý
Thành viên
10 Tháng một 2019
816
498
101
Tiên Lãng, Hải Phòng
www.facebook.com
Hải Phòng
THPT tiên lãng
1.
Chất sau phản ứng gồm CaCO3 và Ca(HCO3)2
(1):CO2+ Ca(OH)2 -----> CaCO3+ 2H2O
0.02<----0.02<----------0.02

(2):Ca(HCO3)2 ------> CaCO3 + CO2+ H2O
0.002 <--------0.002
(3) 2CO2+ Ca(OH)2 ----------> Ca(HCO3)2
0.004<---0.002<---------------0.002

=> nCa(OH)2 đã dùng =0,02+ 0,002=0.022(mol)=>m=1.628(g)
=> V=1.1 lít
2.
nCO2 đã dùng =0,02+0,004=0,024(mol)
nCaCO3 kết tủa=0,02 (mol)
ta có m dung dịch giảm =mkt-m thêm vào =mCaCO3-mCO2-mH2O=0.188(g)
=> mH2O=0.765(g)=> nH2O=0.042(mol)
nO2=0,12(mol) nY=0,14(mol)
=> nX=0,02(mol)
=> C trung bình =0,024:0,02=1.2 => trong X có 1 chất là CH4

1.
Chất sau phản ứng gồm CaCO3 và Ca(HCO3)2
(1):CO2+ Ca(OH)2 -----> CaCO3+ 2H2O
0.02<----0.02<----------0.02

(2):Ca(HCO3)2 ------> CaCO3 + CO2+ H2O
0.002 <--------0.002
(3) 2CO2+ Ca(OH)2 ----------> Ca(HCO3)2
0.004<---0.002<---------------0.002

=> nCa(OH)2 đã dùng =0,02+ 0,002=0.022(mol)=>m=1.628(g)
=> V=1.1 lít
2.
nCO2 đã dùng =0,02+0,004=0,024(mol)
nCaCO3 kết tủa=0,02 (mol)
ta có m dung dịch giảm =mkt-m thêm vào =mCaCO3-mCO2-mH2O=0.188(g)
=> mH2O=0.765(g)=> nH2O=0.042(mol)
nO2=0,12(mol) nY=0,14(mol)
=> nX=0,02(mol)
=> C trung bình =0,024:0,02=1.2 => trong X có 1 chất là CH4
nH2O-nCO2=0.018
+Nếu ankan chỉ là CH4 thì 2 chất còn lại sẽ là anken và có số mol là 0.001
=> C trung bình 2 anken là 3 => 2 anken là
C2H2: 0.001 C4H8:0.001
+Nếu ankan gồm CH4 và A thì nAnken=0.002
Và nCH4 hoặc nA=0.002
Giải sử nCH4=0.002 => nA=0.016=> không thỏa mãn(nC >= 0.002+0.016x2+0.002x2=0.038)
=>nCH4=0.016 nA=0.002
nC=0.016+0.002x +0.002y (x là số C của A y là số C của anken)
Do x;y >= 2 nên chỉ có 1 cặp x.y thoản mãn
x=2 y=2
=> 3 HC là CH4:0.016 C2H6:0.002 C2H4:0.002
c.có 2 TH xẩy ra nên dùng kết quả phần b tính nốt
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kayaba Akihiko
Top Bottom