Hóa 9 bài tập hidrocacbon

Nguyễn Văn Tài

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng ba 2019
1
0
1
18
Gia Lai
Trưng Vương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 2.24l hỗn hợp khí ở đktc gồm 2 hidrocacbon phân tử cùng số nguyên tử cacbon, bằng lượng khí oxi vừa đủ.Sản phẩm cháy cho hấp thụ hoàn toàn lần lượt vào các bình đựng H2SO4 đặc và dung dịch KOH thì khối lượng bình đựng H2SO4 đặc tăng 2.7g, bình đựng dung dịch KOH tăng 8.8g
a) Xác định CTPT của 2 hidrocacbon trong hỗn hợp
b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi hidrocacbon

Bài 2 : A,B là 2 hidrocacbon ở thể khí. Thành phần phần trăm về khối lượng của cacbon trong phân tử A bằng phần trăm về khối lượng cacbon trong phân tử B và bằng 92,3077%
a) Xác định CTPT của A,B
b) Biết trong điều kiện thích hợp , A có thể nhị hợp tạo thành B.Xác định CTCT của A và B, viết PT phản ứng xảy ra

Bài 3: 3.36l hỗn hợp CH4 và C2H4( đktc) có khối lượng 3g
a TÍnh thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí có trong hỗn hợp đầu
b Nếu dẫn 1,68l hỗn hợp khí trên(đktc) đi qua bình đựng dung dịch brom, thấy dung dịch bị nhạt màu
- Viết PTHH của các phản ứng xảy ra
- Khối lượng bình đựng dung dịch nước brom tăng thêm bao nhiêu gam?
 
Top Bottom