Hóa 12 bài tập este

dotamthuthao@gmail.com

Học sinh
Thành viên
15 Tháng bảy 2018
39
27
46
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 34. X và Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức (M X < M Y ); Z là axit cacboxylic không no có 2 liên kết π,trong phân tử có mạch cacbon phân nhánh. Hỗn hợp E gồm ba trieste mạch hở (mỗi este có cùng gốc axit) củaX, Y, Z với glixerol. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, cô cạn thu được hỗn hợpba muối có số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối này thu được Na 2 CO 3 , 0,825 mol CO 2 và 0,675mol H 2 O. Phần trăm khối lượng trieste của Z trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 48,5. B. 14,3. C. 42,9. D. 56,6.
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Câu 34. X và Y là hai axit cacboxylic no, đơn chức (M X < M Y ); Z là axit cacboxylic không no có 2 liên kết π,trong phân tử có mạch cacbon phân nhánh. Hỗn hợp E gồm ba trieste mạch hở (mỗi este có cùng gốc axit) củaX, Y, Z với glixerol. Cho m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, cô cạn thu được hỗn hợpba muối có số mol bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối này thu được Na 2 CO 3 , 0,825 mol CO 2 và 0,675mol H 2 O. Phần trăm khối lượng trieste của Z trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 48,5. B. 14,3. C. 42,9. D. 56,6.

Muối Na của axit X, Y, Z: CnH2n-1O2Na, CmH2m-1O2Na, CpH2p-3O2Na có a mol mỗi muối
Mol CO2 = a[(n-0,5)+(m-0,5)+(p-0,5)] = 0,825 => a(n+m+p-1,5) = 0,825. (1)
Mol H2O = a[(n-0,5)+(m-0,5)+(p-1,5)] = 0,675 => a(n+m+p-2,5) = 0,675. (2)
=> mol CO2 - mol H2O = a = 0,15
Từ (1) => n + m + p = 7 => n = 1, m = 2 và p = 4
=> mol trieste = a/3 = 0,05
Trieste X: (HCOO)3C3H5 0,05 mol
Trieste Y: (CH3COO)3C3H5 0,05 mol
Trieste Z: (C3H5-COO)3C3H5 0,05 mol
=> m trieste Z = 296*0,05 = 14,8
=> mE = 0,05*(176 + 218 + 296) = 34,5
=> %m = 14,8*100/34,5 = 42,89
 
  • Like
Reactions: bienxanh20
Top Bottom