bài tập este

dangthithuy281@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
10
2
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hỗn hợp X gồm ancol A1, một axit cacbonxylic A2 và một este tạo thành từ A1,A2. biêt E là các chất trong X đều no đơn chức mạch hở . đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 18,704 lít ox(dktc) thu được 13,888 lít khí co2. nếu cho m gam X tác dụng với 0,1 mol naoh rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 10.65 gam chất rắn khan. nếu cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 952ml khí h2. công thức của este E
 
Top Bottom