bài tập este KIT 1 VKN

N

nguyenthanhtri237@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đun nóng hh gồm 1 mol HOOC-CH2-CH2-COOH và 1 mol metylic với xt là acid sulfuric thu được 2 este E và F (MF>ME) với tỳ lệ khối lượng mE:mF=1,81. Biết chỉ có 72% lượng rượu bị chuyển hóa thành este. Tính mF???
A.26,28
b.30,34
c.41,16
d.47,52 (gam)
 
L

lottekorea

Bài này bạn giải ko ra vì đoạn này
este E và F (MF>ME) với tỳ lệ khối lượng mE:mF=1,81
đúng hem ko để ý là đọc thành mF:mE=1,81 ngay nhưng mà đọc kỹ mới biết ngược lại.
Giải:
E chính là HOOC-CH2-CH2-COOCH3 132
F chính là CH3-OOC-CH2-CH2-COOCH3 146
Ta có hệ
$\begin{cases}
& 0.5x+y=0.36 \\
& 132x-146.1,81y=0
\end{cases}$
<=> x=0.36, y=0.18
mF=0.18.146=26,28 (A)
 
Top Bottom