Bài tập Este hoá

S

sanji69

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:) Hỗn hợp M gồm 1 axit X đơn chức, 1 ancol Y đơn chức và 1 este từ X và Y. Khi cho 25.2 gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 2M được 13,6 gam muối khan. Nếu đun nóng Y với H2SO4 đặc thì thu được HCHC Y1 có tỉ khối hơi với Y bằng 1,7. Công thức cấu tạo của Este là

A.HCOOCH2CH2CH3 B.CH3COOC3H7 C.HCOOCH(CH3)2
D.HCOOC2H4CH3 hoặc HCOOCH(CH3)2
 
C

cam25101998

Hỗn hợp M gồm 1 axit X đơn chức, 1 ancol Y đơn chức và 1 este từ X và Y. Khi cho 25.2 gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 100 ml NaOH 2M được 13,6 gam muối khan. Nếu đun nóng Y với H2SO4 đặc thì thu được HCHC Y1 có tỉ khối hơi với Y bằng 1,7. Công thức cấu tạo của Este là

X: RCOOH (a)
Y: AOH (b)
este : RCOOA (c)

mM = 25,2 => R(a+c) + A(b+c) + 45a + 17b + 44c = 25,2 (1)
nNaOH = 0,2 => a + c = 0,2 (2)
mmuối = 13,6 => (R+67) (a+c) = 13,6 (3)

Từ (2), (3) => R = 1 => R là H

AOH -H2SO4đ-> AOA + H2O
_1_____________1_

=> (16+2A)/(17+A) = 1,7 => A = 43 => A là C3H7

Vậy Etse HCOOC3H7
 
Top Bottom