bài tập ESTE "CẦN GIÚP ĐỠ"!

S

socviolet

cho 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH vào 1 bình phản ứng có H2SO4 đặc làm xúc tác. sau phản ứng thu được m(g) este. giá trịc của m là:
a/60<m<88
b/60
c/46
d/88
~~> Vì đề không bảo H=100% nên m trong khoảng đoá.
 
Top Bottom