Sinh 12 bài tập DTQT

ngia

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng bảy 2022
37
23
6
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một quần thể ĐV giao phối, màu mắt do 1 gen có 4 alen nằm trên NST thường quy định. Alen A1 quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen
A2, A3, A4 , alen A2 quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen A3, A4, alen A3 quy định mắt vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định mắt trắng. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền (P) có 64% cá thể mắt đỏ : 27% cá thể mắt nâu : 5% cá thể mắt vàng : 4% cá thể mắt trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể có 10 loại KG khác nhau quy định màu mắt

II. Nếu các cá thể mắt vàng trong quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau thì đời con sẽ có 2 loại KH , trong đó mắt vàng chiếm 84%

III. Trong số các cá thể mắt đỏ ở (P) , cá thể mắt đỏ thuần chủng chiếm 16%

IV. Ở (P) , tỉ lệ cá thể mang 1 alen A2 là 42%
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
I. Đúng
Kiểu hình mắt đỏ có 4 KG A1-
Kiểu hình mắt nâu có 3 KG A2-
Kiểu hình mắt vàng có 2 KG A3-
Kiểu hình mắt trắng có 1 KG A4A4
II. Đúng
Đặt m,n,p,q lần lượt là tần số alen A1,A2,A3,A4 (m,n,p,q>0)
Mắt trắng= 4%= q^2=0,2 x 0,2 => q=0,2
Mắt vàng = 5% = A3A3 + A3A4= p^2+2pq=p^2+0,4p =>p=0,1
Mắt nâu = 27%= A2A2+A2A3+A2A4 = n^2+ 2np+2nq=n^2+0,6n=>n==0,3
=>m=0,4
Các cá thể mắt vàng: 0,2A3A3: 0,8A3A4
=>Tần số alen của các cá thể mắt vàng: 0,6A3:0,4A4
Ngẫu phối cho 2 kiểu hình: A3- và A4A4
A4A4(Mắt trắng)=0,4 x 0,4= 16%
=>A3- (Mắt vàng)= 100% - 16%= 84%
III. Sai
Mắt đỏ (P)= 64%=0,64
Mắt đỏ thuần chủng = A1A1=m^2=(0,4)^2=16%
Trong số cá thể mắt đỏ P, cá thể thuần chủng chiếm:
A1A1/A1- = 16%/64%=25%
 
Last edited:
Top Bottom