Bài tập đột biến chuyển đoạn NST

H

huongthanhphan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vào kì đầu của giảm phân 1 có 1% số tế bào xảy ra chuyển đoạn giữa 1 cromatit của NST số 1 với 1 cromatit của NST số 3.Trong số các giao tử được tạo ra thì tỉ lệ giao tử bị đột biến là bao nhiêu ?
A: 1/200
B:3/400
C:1/400
D: 3/800
 
C

cherrynguyen_298

Trong tế bào xảy ra đột biến. Kí hiệu A, a là cặp NST số 1, B, b là cặp NST số 3.
Giả sử A chuyển đoạn với B sẽ tạo ra A' và B' (dấu phấy sẽ kí hiệu cho NST đột biến)
Vậy ta sẽ có (A', a) và (B', b)
Có 4 cách ghép, trong đó có 3 cách giao tử chứa NST có dấu phẩy, 1 cách (ab) không có dấu phẩy. Nếu A chuyển đoạn với b, a với B hay a với b thì cũng sẽ ra kết quả tương tự.
Tức là cứ 4 giao có 3 giao tử mang đột biến => tỉ lệ giao tử đột biến nếu tất cả tế bào giảm phân đều bị đột biến là 75%
Có 1% tế bào bị đột biến nên tỉ lệ sẽ là 0,75%. \Rightarrow 3/400

\Rightarrow\RightarrowB
 
Top Bottom