Hóa Bài tập điện phân

M

modernftfashion

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mong mọi người giúp
Khi điện phân 1000g dung dịch bạc nitrat 5,1% ở catot thoát ra 10,8 gam chất rắn. Sau đó cho thêm vào bình điện phân 500 gam dung dịch đồng II clorua 13,5% và điện phân cho tới khi ở anot thoát ra 8,96l khí. Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch cuói cùng là:
A. 1,3% HNO3 B. 1,3% HNO3 C. 1,3% Cu(NO3)2 D. 1,3% CuCl2
 
T

thaiduonghuynh

Thaiduonghuynh

giai đoạn 1: (-)Ag+ +1e-->Ag (+)H2O---->2H+ +0,5 O2 + 2e
0,1 0,1 0,1 0,025 0,1
mdd=1000-10,8-0,025*32=988,4(g)
khi đổ 0,5 mol CuCl2 thì dd lúc đó có
Cu2+: 0,5 mol
Ag+: 0,2 mol
H+: 0,1 mol
NO3-:0,3 mol
Cl-:1 mol
n khí=0,4 mol
quá trình oxi hóa khử ở bình đphân
(-)Ag+ +1e --> Ag (+) 2Cl- --->Cl2 + 2e
0,2 0,2 0,4 0,8
Cu2+ +2e --> Cu
0,6 0,3
mdd=988,4+500-0,4*71-0,2*108-0,3*64=1419,2(g)
m(Cu(NO3)2)=18,8 g suy ra C%=1,3
 
Top Bottom