Bài tập điện li và pH ( Thầy Sơn)

U

unasua

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mong thầy và các bạn giúp đỡ.
BT. Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M , HNO3 0,2M, HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300ml dung dịch A cho phản ứng với V lit dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2 . Giá trị của V là:
A. 0,414 B. 0,134 C. 0,424 D. 0,214

Em xin cảm ơn!

Em làm mãi vẫn ra đáp án A. 0,414 nhưng trong đáp án thầy Sơn là B. 0,134. Mong thầy giúp em.
 
Last edited by a moderator:
H

hocmai.hoahoc

Chào em!
Trong 300 ml dung dịch A có 100ml dd mỗi axit ban đầu nên
nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 + nHCl = 0,01*2 + 0,02 + 0,03 = 0,07 mol
nOH- = 0,2V + 0,29V = 0,49V mol, dung dịch C có pH= 2 => [H+] = 0,01M
H+ + OH- == > H2O
0,49V< -----0,49V mol
nH+ dư = 0,7-0,49V
[H+] = (0,07-0,49V)/(0,3 + V) = 0,01 => V =0,134 (l)
 
Top Bottom