Sử Bài tập điền khuyết phần Lịch sử thế giới hiện đại

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu trả lời sau đây.
1. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, nguyên tắc có ý nghĩa thực tế nhất là:..............................
2. Nhân tố chủ yếu tác động, chi phối các quan hệ quốc tế trong 4 thập kỷ nửa sau thế kỷ XX là.....................
.
3. Lục địa bùng cháy là....................
4. Lục địa mới trỗi dậy là ……………….
5. 4 con rồng nhỏ của châu á là………………
5. 3 khúc dạo đầu trong chiến tranh lạnh gồm:
…………………..
……………………..
…………………..
6. Nguyên tắc quan trong nhất, chỉ đạo hoạt động của Liệp hợp quốc là: …………………….
7. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cm khoa học kỹ thuật sau thế chiến thứ 2 là…………………..
8. 2 ngọn gió thần – thổi vaò nền kinh tế Nhật: ……………
9. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông nam á sau CTTG T2:……………………
12. Nội dung quan trọng nhất và cũng gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta là: …………………………..
13. ..........……………………………đánh dấu CNXH đã vượt qua phạm vi 1 nước, trở thành hệ thống trên thế giới.
14..... …………………………….mở rộng không gian địa lý của CNXH.
15. Nguyên nhân làm cho bản đồ chính trị thế giới có những biến đổi to lớn và sâu sắc ……………..
16. ……………………………… làm cho hệ thống xã hội chủ nghĩa được mở rộng, nối liền từ Âu sang Á.
17,……………………………….. đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản.
18. Đường lối đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản:......
19. 3 quốc gia ĐNA giành độc lập sớm nhất là...........
20. Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc ở châu phi là……………
21. Sự kiện tạo ra sự phân chia đối lập về kinh tế - chính trị giữa Đông Âu vs Tây Âu là ……………
22. Sự kiên mở đầu cho chiến tranh lạnh là…………………..
23. Sự kiện đánh dấu sự xác lập của cục diện 2 cực, 2 phe và chiến tranh lạnh bao trùm thế giới…….....
24. Bước đột phá đầu tiên làm xói mòn trật tự 2 cực ianta là ……………
25. Chiến tranh lạnh kết thúc hoàn toàn khi………………
26. Cuộc cách mạng xanh khởi nguồn từ............
28. Di chứng của chiến tranh lạnh là ……………………
29. Hình thức đấu tranh chủ yếu trong pt giải phóng dân tộc của nhân dân Châu Phi sau thế chiến thứ 2 là: ………………
30. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới…………………..
31. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của kinh tế Mĩ vs Tây Âu là: ………………..
32. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản………………….
33. Sự kiên buộc Mĩ phải có những điều chỉnh quan trọng trong chính sách đôi nội đối ngoại khi bước vào thế kỷ XXI: …………………………….
34. Thành tưu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong cộng cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ 2 là: …………………………..
35. Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là: Đến nửa đầu những năm 70 (thế kỉ XX) là…………………………..
36. Sự kiện đánh dấu sự cần bằng chiến lược về quân sự giữa Liên Xô và Đông Âu so với Mĩ và Tây Âu là………..
37. Đến giữa những năm 70 của TK XX Liên Xô đã đạt được thế cân bằng chiến lược về …………………………..với các Mĩ và nước phương Tây.
38. Sự kiện đánh dấu Liên Xô đạt được thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh lực lượng hạt nhân nói riêng với Mĩ và các nước phương Tây là:…………..
39. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thế cân bằng chiến lược với các Mĩ và nước phương Tây.
40. Việt Nam đã áp dụng nguyên tắc nào của Liên Hợp quốc để giải quyết vấn đề trên Biển Đông……………
41. Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945 - 1950 là: .................
42. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở……….......
43. Nhóm các nước sáng lập tổ chức ASEAN gồm: …………
44. Theo “phương án Mao bát tơn”, thực dân Anh đã chia hai quốc gia tự trị ở Ấn Độ là: Ấn Độ, Pakixtan dựa trên cơ sở…………….
45. Sự kiện đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị tan rã là: …………………..
46. Từ những năm 90 của thế kỉ XX, Nhật Bản vươn ra ngoài bằng : ………………..
47. Từ những năm 90, để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế: Nhật Bản đã tìm cách vươn lên thành ……………..
48. Sự kiện đánh dấu sự "trở về" Châu Á của Nhật Bản: là: ………………
49. Nhân tố chủ yếu, tác động và chi phối các quan hệ quốc tế trong hơn 4 thập kỉ của nửa sau thế kỉ XX là: ………………….
50. Xu thế chung của thế giới khi bước sang thế kỉ XXI, là: ………………….
51. Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của: ………………….
52. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại dẫn đến hiện tượng………………..
53. Sau cuộc chiến tranh lạnh, hầu hết các quốc gia đều ra sức điều chỉnh: …………..
54. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản được mệnh danh là: "đế quốc kinh tế". Bởi vì ………
55. Sự phát triển thần kỳ Nhật Bản được biểu hiện rõ nhất là…………….
56. Sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lí người Mĩ trong nửa sau thế kỉ XX là: ……………..
57. Điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991 là: …………..
68. Trong giai đoạn 1950 -1973, thời kỳ ‘phi thực dân hóa’ xảy ra ở thuộc địa của những nước: ………………….
69. “Ba kho báu thiêng liêng ” giúp cho các công ty Nhật Bản có sức mạnh và tính cạnh tranh cao là: ………………….
70. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm: ………………
71. Trong những năm 1973 – 1991, sự phát triển của kinh tế Nhật Bản thường xen những giai đoạn suy thoái ngắn là do………………….
72. Nguồn gốc sâu xa của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là: ……………….
73. Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là:................
 
Top Bottom