Hóa 11 Bài tập Cacbon-Silic.

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Đúng là [imath]AgNO_3[/imath] chưa bị nhiết phân hết thành [imath]Ag[/imath] nhưng sau khi hòa tan hỗ hợp chứa cả [imath]FE(NO_3)_2[/imath] và [imath]AgNO_3[/imath] vào nước sẽ có phản ứng :
[imath]Fe(NO_3)_2 + AgNO_3 \to Fe(NO_3)_3 + AgNO_3[/imath]
Mà khi thu được dung dịch Y tác dụng với [imath]HCl[/imath] tạo khí tức là trong Z có [imath]Fe(NO_3)_2[/imath]
Trong [imath]Z[/imath] có [imath]FE(NO_3)_2[/imath] thì tức là [imath]Fe(NO_3)_2[/imath] dư cũng có nghĩa là [imath]AgNO_3[/imath] đã phản ứng hết theo phương trình trên

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Like
Reactions: thuyduongne113

xqmwhcosmcvlvm

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng sáu 2022
202
125
61
Bình Định
Đúng là [imath]AgNO_3[/imath] chưa bị nhiết phân hết thành [imath]Ag[/imath] nhưng sau khi hòa tan hỗ hợp chứa cả [imath]FE(NO_3)_2[/imath] và [imath]AgNO_3[/imath] vào nước sẽ có phản ứng :
[imath]Fe(NO_3)_2 + AgNO_3 \to Fe(NO_3)_3 + AgNO_3[/imath]
Mà khi thu được dung dịch Y tác dụng với [imath]HCl[/imath] tạo khí tức là trong Z có [imath]Fe(NO_3)_2[/imath]
Trong [imath]Z[/imath] có [imath]FE(NO_3)_2[/imath] thì tức là [imath]Fe(NO_3)_2[/imath] dư cũng có nghĩa là [imath]AgNO_3[/imath] đã phản ứng hết theo phương trình trên

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisChỉ khi hòa tan hỗn hợp Fe(NO3)2 và AgNO3 vào nước sẽ có phản ứng :
Fe(NO3)2 + AgNO3 --> Fe(NO3)3 + AgNO3
phải không ạ?
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Chỉ khi hòa tan hỗn hợp Fe(NO3)2 và AgNO3 vào nước sẽ có phản ứng :
Fe(NO3)2 + AgNO3 --> Fe(NO3)3 + AgNO3
phải không ạ?
Akie3301Sản phẩm thu được chỉ là [imath]Ag[/imath] thôi chứ không phải là [imath]AgNO_3[/imath] nha
Chắc bạn viết nhầm nhưng cách hiểu thì đúng rồi nha
 
Top Bottom