Hóa 11 Bài tập Cacbon-Silic.

MuHaiW

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng sáu 2022
209
268
51
19
Thái Bình
Lấy x= 1 mol
Hh F gồm: [imath]X_2CO_3; YO[/imath]
Z là [imath]YCO_3[/imath] 1 mol ; [imath]CO_2[/imath]= y mol
Để khi cho [imath]CO_2[/imath] vào dd T thu được kết tủa, T chứa: [imath]X^+ 2mol, OH^-; Y^2+ (y-1) mol[/imath]
Bảo toàn điện tích OH^-= 2y mol
[imath]\dfrac{OH^-}{CO_2} = 2 ,[/imath]sp chỉ tạo muối [imath]CO_3^{2-}[/imath] gồm [imath]YCO_3 =1 mol; X_2CO_3= 1 mol[/imath] ( bảo toàn ng tố X)
Bảo toàn C ta có y=2
Vậy x:y= 1:2
Bạn tham khảo nhé. Chúc bạn học tốt!!!
 
  • Like
Reactions: xqmwhcosmcvlvm

xqmwhcosmcvlvm

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng sáu 2022
202
125
61
Bình Định
Lấy x= 1 mol
Hh F gồm: [imath]X_2CO_3; YO[/imath]
Z là [imath]YCO_3[/imath] 1 mol ; [imath]CO_2[/imath]= y mol
Để khi cho [imath]CO_2[/imath] vào dd T thu được kết tủa, T chứa: [imath]X^+ 2mol, OH^-; Y^2+ (y-1) mol[/imath]
Bảo toàn điện tích OH^-= 2y mol
[imath]\dfrac{OH^-}{CO_2} = 2 ,[/imath]sp chỉ tạo muối [imath]CO_3^{2-}[/imath] gồm [imath]YCO_3 =1 mol; X_2CO_3= 1 mol[/imath] ( bảo toàn ng tố X)
Bảo toàn C ta có y=2
Vậy x:y= 1:2
Bạn tham khảo nhé. Chúc bạn học tốt!!!
MuHaiWVì sao Z là YCO3 ạ?
 
  • Like
Reactions: MuHaiW
Top Bottom