Bài tập cacbohiđrat

Thảo luận trong 'Cacbohiđrat' bắt đầu bởi silvery21, 28 Tháng bảy 2010.

Lượt xem: 7,971

 1. silvery21

  silvery21 Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  15. Cho xenlulozo phản ứng với anhidrit axetic (xt : H2SO4 đặc) thu được 11,1 gam hỗn hợp X gồm xenlulozo trĩaetat, xenlulozo diaxetat và 6,6 gam CH3COOH. Phần trăm khối lượng xenlulozo triaxetat trong X bằng :
  A. 25,95%
  B. 77,83%
  C. 66,48%
  D. 22,16%


  16. Cho m gam xenlulozo tác dụng vừa hết với 25,2 gamHNO3 có trong hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc tạo thành 66,6 gam coloxilin (là hỗn hợp của xen lulozo mônitrat và xenlulozo anhidritat). Vậy m bằng :
  A. 24,3 gam
  B. 32,4 gam
  C. 48,6 gam
  D. 54,0 gam
   
 2. bài 15 đáp án B
  n(CH3COOH) = m / M = 0.11 mol
  gọi x là số mol của (C6H7O2(OOCCH3)3)n, y là số mol của (C6H7O2(OOCCH3)2OH)n
  (C6H7O2(OH)3)n + 3 (CH3CO)2O ---> (C6H7O2(OOCCH3)3)n + 3 CH3COOH
  .........................................................................x...............................3x
  (C6H7O2(OH)3)n + 2 (CH3CO)2O ---> (C6H7O2(OOCCH3)2OH)n + 2 CH3COOH
  .........................................................................y.....................................2y
  Ta có hệ PT:
  3x + 2y = 0.11
  288X + 246y = 11.1
  => x = 0.03 mol; y = 0.01 mol
  => m(C6H7O2(OOCCH3)3) = 0.03 x 288 = 8.64 g
  => %(C6H7O2(OOCCH3)3) = 8.64 x 100 / 11.1 = 77.83%
  => Đáp án B
   
 3. haruka18

  haruka18 Guest

  [TEX][C_6H_7O_2(OH)_3]_n + nHNO_3 ---> [C_6H_7O_2(OH)_2(ONO_2)]_n[/TEX]
  ----------a-------------------------an-------------------------------a

  [TEX][C_6H_7O_2(OH)_3]_n + 2nHNO_3 ---> [C_6H_7O_2(OH)(ONO_2)_2]_n[/TEX]
  ----------b-------------------------bn--------------------------------b

  [TEX]an+bn=0,4[/TEX]

  [TEX]207an+252bn=66,6[/TEX]

  [TEX]an=0,2[/TEX] và [TEX]bn=0,1 \Rightarrow m = 162.(an+bn)=48,6g \Rightarrow C[/TEX]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY