Sinh 12 Bài tập các dạng đột biến

sóc ham học

Học sinh
Thành viên
21 Tháng mười 2018
21
32
31
19
Tiền Giang
THPT Trương Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

ở một loài thực vật gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng được F1 có 1000 cây, trong đó có 999 cây hoa đỏ và 1 cây hoa trắng. Cho rằng cây hoa trắng là do đột biến sinh ra. Hãy trình bày các dạng đột biến có thể dẫn tới làm xuất hiện cây hoa trắng nói trên?
 

nguyenvanquangdang@gmail.com

Học sinh
Thành viên
6 Tháng mười một 2019
154
197
21
TP Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Sư phạm TPHCM
Cây hoa trắng không có gen A, nên nó có thể thuộc một trong ba dạng đột
biến là mất đoạn NST, lệch bội thể một hoặc đột biến gen.
- Đột biến mất đoạn NST: Đoạn mất mang gen A.
P: AA x aa
Cơ thể AA, do đột biến mất đoạn NST nên hình thành giao tử có số
NST n nhưng không mang gen A. Cơ thể aa giảm phân bình thường tạo giao
tử a. Sự thụ tinh giữa giao tử a với giao tử đột biến mất đoạn (không mang A)
tạo ra hợp tử đột biến có kiểu gen a ->hoa trắng.
- Đột biến lệch bội thể một: Mất NST mang gen A.
P: AA x aa
Cơ thể AA, do rối loạn giảm phân nên cặp NST mang gen AA không
phân li tạo nên giao tử (n+1) có gen AA và giao tử (n-1) không có gen A. Cơ
thể giảm phân bình thường tạo giao tử a. Sự thụ tinh giữa giao tử a với giao tử
đột biến lệch bội (n-1) (không mang gen A) tạo ra hợp tử đột biến lệch bội
(2n-1) có kiểu gen a ->Hoa trắng.
- Đột biến gen làm cho A thành a.
P: AA x aa
Cơ thể AA, do tác nhân đột biến làm cho gen A thành gen a nên cơ thể
AA tạo ra giao tử A và giao tử đột biến a. Cơ thể aa giảm phân bình thường
tạo giao tử a. Sự thụ tinh giữa giao tử a với giao tử đột biến a tạo ra hợp tử đột
biến có kiểu gen aa -> Hoa trắng.

Bạn tham khảo có gì thắc mắc thì trao đổi với mình
 
Top Bottom