Bài tập bhản ứng oxi hóa ancol mong mọi người giúp ạ

Y

younglady9x

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol etylic có tỉ lệ mol 1:1. Cho 7,8g hỗn hợp x qua CuO dư, nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, nung nóng ( phản ứng hoàn toàn) thu được 50,76 gam Ag. Vậy hiệu suất phản ứng oxi hóa 2 ancol metylic và etylic lần lượt là:
A. 80% và 80%
B. 75% và 85%
C. 80% và 75%
D. 75% và 80%
 
N

nguyenuyenbao

CH3OH---->HCHO---->4Ag
0,1a 0,1a 0,4a
C2H5OH---->CH3CHO---->2Ag
0,1b 0,1b 0,2b
Với a, b la hieu suat của các phan ứng
Ta có: 0,4a + 0,2b = 0,47
Với a = 0,8; b= 0,75 là đúng! ( Bằng cách thử từng đáp án)=> C đúng
 
N

nguyenuyenbao

CH3OH---->HCHO---->4Ag
0,1a 0,1a 0,4a
C2H5OH---->CH3CHO---->2Ag
0,1b 0,1b 0,2b
Với a, b la hieu suat của các phan ứng
Ta có: 0,4a + 0,2b = 0,47
Với a = 0,8; b= 0,75 là đúng! ( Bằng cách thử từng đáp án)=> C đúng
 
Top Bottom