Vật lí bài tập bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
20
Giải hộ mình câu 5 nhé ...mình cần gấp...cản mọi người ạ

Gọi khối lượng của nước phải đun là m, nhiệt lượng do nước toả ra trong 1 giây là q. Khi mất điện nước chỉ toả nhiệt, ta có phương trình:
q.120 = mc(45 - 40)
[tex]\Rightarrow q=\frac{mc}{24}[/tex]
Gọi thời gian từ sau khi mất điện đến khi nước sôi là t . Ta có
P. t = mc(100 - 40) + qt
<=> 1000t = 60mc + qt
<=> t ( 1000 - q) = 60mc
[tex]\Leftrightarrow t = \frac{60mc}{1000-q}[/tex]
Khi đun nước trong 5p = 300s đầu ta có pt
1000.300 = mC(45 - 20) + 300q
Thay q = mc/24 vào pt tìm đc [tex]m\approx 1,9(kg)[/tex]
Từ đó tính được q = 332,5 (J/s)
Thay m và q vào t tìm được [tex]t \approx 717s = 11min57s[/tex]

P/s: Hồi học lớp 9 ghét nhất cái dạng này=))
 

trunghieuak53

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
Mod xuất sắc nhất 2017
27 Tháng hai 2017
2,098
5,059
804
Ninh Bình
Ta có: [tex]Q=P.t=1000.5.60=300000(J)[/tex]
Mà [tex]Q=m.c.\Delta t\Rightarrow 300000=m.4200.(45-25)\Rightarrow m\approx 2,86(kg)[/tex]
Nhiệt lượng mà nước thu vào để tăng nhiệt độ từ [tex]40^{o}C\rightarrow 100^{o}C[/tex] là
[tex]Q_{thu}=m.C.\Delta t=2,86.4200.(100-40)=720720(J)[/tex]
Mặt khác
[tex]Q_{thu}=Q'=P.t'\Rightarrow t'=\frac{Q_{thu}}{P}=\frac{720720}{1000}=720,72(s)=12,012[/tex] (phút)
Vậy thời gian để đun sôi ấm nước là:
[tex]\Rightarrow t_{đ}=t_{1}+t_{m}+t'=5+2+12,012\approx 19[/tex] (phút)
 

Lê Đình Tâm

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
8
0
1
20
Phú Yên
Mình nghĩ bạn trunghieuak53 đúng hơn đó

Mình làm theo bạn #trunghieuak53 nè ....mk k bk đúng hay sai nữa
 

Lê Đình Tâm

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
8
0
1
20
Phú Yên
Gọi khối lượng của nước phải đun là m, nhiệt lượng do nước toả ra trong 1 giây là q. Khi mất điện nước chỉ toả nhiệt, ta có phương trình:
q.120 = mc(45 - 40)
[tex]\Rightarrow q=\frac{mc}{24}[/tex]
Gọi thời gian từ sau khi mất điện đến khi nước sôi là t . Ta có
P. t = mc(100 - 40) + qt
<=> 1000t = 60mc + qt
<=> t ( 1000 - q) = 60mc
[tex]\Leftrightarrow t = \frac{60mc}{1000-q}[/tex]
Khi đun nước trong 5p = 300s đầu ta có pt
1000.300 = mC(45 - 20) + 300q
Thay q = mc/24 vào pt tìm đc [tex]m\approx 1,9(kg)[/tex]
Từ đó tính được q = 332,5 (J/s)
Thay m và q vào t tìm được [tex]t \approx 717s = 11min57s[/tex]

P/s: Hồi học lớp 9 ghét nhất cái dạng này=))
Mình thì không làm giống bạn...Mình nghĩ không nên cko có phần nước tỏa nhiệt chi. Cứ làm bth thôi
 

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
20
Mình thì không làm giống bạn...Mình nghĩ không nên cko có phần nước tỏa nhiệt chi. Cứ làm bth thôi

Thói quen của mình là nếu đề bài bảo bỏ qua thì mới bỏ qua=)) ko nói thì thôi
Cũng giống như bt điện :) chỉ bỏ qua điện trở của ampe kế và vôn kế khi đề bài nhắc đến :)
 

Lê Đình Tâm

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
8
0
1
20
Phú Yên
Cũng ko biết nữa :) riêng tớ thì nghĩ luôn có một phần nhiệt lượng toả ra môi trường kể cả trong khi đun :)
Mình thấy trong đề ng ta k ns dì ...Thì k nên lm v đâu

Thói quen của mình là nếu đề bài bảo bỏ qua thì mới bỏ qua=)) ko nói thì thôi
Cũng giống như bt điện :) chỉ bỏ qua điện trở của ampe kế và vôn kế khi đề bài nhắc đến :)
Mkbannố vx có lý nên mình mới đăng lên hỏi ý kiến mấy bạn thử mình làm đúng k
 

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
20
Mkbannố vx có lý nên mình mới đăng lên hỏi ý kiến mấy bạn thử mình làm đúng k

Nói thật cái này là tuỳ bạn cảm nhận thôi=)) nếu trái vs cách nghĩ của gv thì bạn sai =)) ngược lại nếu gv cũng nghĩ vậy thì bạn đúng :v
Tất nhiên là đi thi đề sẽ chặt chẽ hơn :)
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,490
349
25
Trong vòng 2', nhiệt mất đi 1 lượng đáng kể như thế thì trong 5' trước khi bếp hư và thời gian sau đó, chắc chắn lượng nhiệt mất đi sẽ rất nhiều. Bài này nhất thiết phải xét đến mất mát nhiệt trong suốt quá trình đun.

Tốc độ mất nhiệt lại phụ thuộc vào chênh lệch nhiệt độ, muốn giải trước tiên ta phải đặt giả thiết "lượng nhiệt mất đi trên 1 đơn vị thời gian là không đổi".

Bài này anh ủng hộ quan điểm của Tưi Tưi hơn.
 
Top Bottom