bài tập bảo toàn nguyên tố

T

thanhtungkg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Giá trị của V là
A. 17,92 lít. B. 4,48 lít. C. 15,12 lít. D. 25,76 lít.


Câu 2: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của hai axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, hơi nước) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình một là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. Công thức phân tử của hai muối natri là
A. C2H5COONa và C3H7COONa. B. C3H7COONa và C4H9COONa.
C. CH3COONa và C2H5COONa. D. CH3COONa và C3H7COONa.
 
P

phamthimai146

Câu 2: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của hai axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, hơi nước) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình một là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. Công thức phân tử của hai muối natri là
A. C2H5COONa và C3H7COONa. B. C3H7COONa và C4H9COONa.
C. CH3COONa và C2H5COONa. D. CH3COONa và C3H7COONa.


X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol CnH2n-1O2Na
mol Na2CO3 = 2,65/106 = 0,025

HCOONa + CnH2n-1O2Na ----> CO2 + H2O + Na2CO3
0,01------------------a------------------x---------y--------0,025
Bảo toàn Na : 0,1 + a = 2*0,025 ==> a = 0,04
Bảo toàn C: 0,01 + na = x + 0,025 ==> x = na - 0,015
Bảo toàn H: 0,01 + a(2n-1) = 2y ==> y = na - 0,015
mCO2 - mH2O = 3,51 ==> 44*(na - 0,015) - 18*(na - 0,015) = 3,51
==> na = 0,15 ==> n = 3,75 ==> câu A
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom