Hóa 11 Bài tập ankan

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam một hidrocacbon X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung
dịch Ba(OH)2 thu được 39,4 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 19,9 gam. Xác định công
thức phân tử của X và công thức cấu tạo đúng biết khi monoclo hóa X chỉ thu được tối đa 3 sản phẩm.
2. Người ta chuyển hóa 100 gan CH4 thành CH3Cl với hiệu suất 40%. Sau đó toàn bộ lượng CH3Cl vừa tạo
thành tác dụng với Na để thu được X (hiệu suất 50%). Sau đó brom hóa X, sau phản ứng kết thúc thu được
sản phẩm Y với hiệu suất là 60%. Xác định X, Y và tính lượng Y thu được sau phản ứng
 

Cloroform

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2020
243
50
61
20
Hà Tĩnh
THPT
1.Đốt cháy hoàn toàn 4,3 gam một hidrocacbon X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung
dịch Ba(OH)2 thu được 39,4 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 19,9 gam. Xác định công
thức phân tử của X và công thức cấu tạo đúng biết khi monoclo hóa X chỉ thu được tối đa 3 sản phẩm.gọi số mol CO2 và H2O lần lượt là a, b
=> 12a + 2b = 4,3 và 44a + 18b = 19,5
=> a=0,3, b = 0,35
nH2O > nCO2 => Ankan
=> n ankan = 0,05
=> CT cần tìm C6H14
CTCT cần tìm n-hexan
gọi số mol CO2 và H2O lần lượt là a, b
=> 12a + 2b = 4,3 và 44a + 18b = 19,5
=> a=0,3, b = 0,35
nH2O > nCO2 => Ankan
=> n ankan = 0,05
=> CT cần tìm C6H14
CTCT cần tìm n-hexan
 
  • Like
Reactions: mỳ gói
Top Bottom