bài tập ancol-phenol

T

toilatoi_clbg94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bài 10
xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hh hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dich NAOH thu được hh x gồm hai ancol.Đun nóng hh X với H2SO4 đặc tạo este,sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước.giá tri cua m là;
A.4.05 B.8.10 C.18,00 D.16.2

CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI.THANHS
 
T

tamamuneichiru

goi so mol cua HCOOC2h5 và CH3COOCH3 là x và y
=>(x+y)=66,6/
88=0,9(mol)= số mol H2o
=>m=16,2(g)
 
T

trandinhkhuyen

cac pan oi co ai bjt blog cua thay Ngoc hk z? giup minh voi sao minh vao ma hk dc. thanks
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom