bài tập amin cần giúp đỡ

T

tung_hg

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

X và Y là hai amin trong phân tử chứa vòng benzen, đều có công thức phân tử C7H9N.
X tan vô hạn trong nước, còn Y tan rất ít trong nước. X, Y là chất nào
A. C6H5CH2Nh2, C6H5NHCh3
b. C6H5NHCh3, p-CH3-C6H4NH2
c. p- CH3C6H4NH2, m- CH3C6H4NH2
d. p- CH3C6H4NH2, o- CH3C6H4NH2
 
R

rim_limdim

X và Y là hai amin trong phân tử chứa vòng benzen, đều có công thức phân tử C7H9N.
X tan vô hạn trong nước, còn Y tan rất ít trong nước. X, Y là chất nào
A. C6H5CH2Nh2, C6H5NHCh3
b. C6H5NHCh3, p-CH3-C6H4NH2
c. p- CH3C6H4NH2, m- CH3C6H4NH2
d. p- CH3C6H4NH2, o- CH3C6H4NH2
Nhóm Nh2 liên kết tực tiếp vs vòng thơm--khó tan trong nước
 
Top Bottom