Bài tập ADN

H

haiyen621

Vì A-G=200 => A=200+G
Ta có 2A+2G=720000 => 400 + 4G=720000 => G=X= 179900
=> A=T=180100

CD của Nu là : (A+G)*3.4= 1224000 (angtoron)

Số liên kết hoá trị của ADN là : Nu - 2 = 1224000 - 2 = 1223998
 
T

tranngocyen1999

Vì A-G=200 => A=200+G
Ta có 2A+2G=720000 => 400 + 4G=720000 => G=X= 179900
=> A=T=180100

CD của Nu là : (A+G)*3.4= 1224000 (angtoron)

Số liên kết hoá trị của ADN là : Nu - 2 = 1224000 - 2 = 1223998

Theo ý của mình thì Nu - 2 = 1224000 - 2 = 1223998[/QUOTE] sai
Số liên kết hóa trị của ADN thì phải tính tất cả các liên kết nên
số lk ht = 2N - 2 =1439998
 
Top Bottom