Bài này trích trong chuẩn KT của bộ

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lai 2 cá thể đều dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb).Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể A-bb chiếm tỷ lệ 21%.Biết 2 cặp gen này cùng năm trên 1 cặp NST thường và không có đột biến xảy ra. Phép lai nào sau đây không đúng:
MẹAB/ab x BốAb/aB, Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%
MẹAb/aB x BốAb/aB, Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%
MẹAb/aB x BốAb/aB, Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 40%
MẹAB/ab x BốAb/aB, Hoán vị gen đã xảy ra ở bố với tần số 16%
 
P

phuongdung282

A_bb chiếm 21 % nên aabb chiếm 4 %
Viết các trương hơpf ra diều nào không thoa man aabb=0,04 thì là đáp án sai
Vậy chọn đáp an B
 
Top Bottom