bài liên kết hóa học - bài tập tự luyện

A

ahnminsowon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

em thấy đáp án hơi lủng củng ạ
câu 6 : liên kết hóa học giữa các ion được gọi là
A liên kết anion- cation
B liên kết ion hóa
C liên kết tĩnh điện
D liên kết ion
đáp án cho là B
câu 8 liên kết cộng hóa trị là liên kết
A. hình thành do sự góp chung 1 electron
B hình thành do sự góp chung các electron
C hình thành do sự góp chung 2 electron
D hình thành do sự góp chung cặp electron
đáp án là D, nhưng em mở sách nó nói ở trang 93 sgk nâng cao thì đáp án là A
:-SS
 
C

cam25101998

mỗi nguyên tử thì góp chung 1 e, để tạo thành 1 cặp e chung giữa 2 ngtử
ở đây ko nói mỗi nguyên tử nên phải hiểu là cả liên kết thì có 2 e chung ===> D :))
 
Top Bottom