Bài kiểm tra học kỳ............

L

lylyka

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tripeptit mạch hở X được tạo ra từ 1 aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được sản phẩm gồm C02, H2O, N2 trong đó tổng khối lượng của C02 và H2O là 36,3g. Xác định CTCT của X.
 
H

hienb2

Do tripeptit cấu tạo từ aminoaxit no chứa 1 nhóm amin và 1 nhóm axit =>công thức là
[tex](C_nH_{2n}CONH)_3[/tex]
khi đốt hoàn toàn ta có ptpư
[tex](C_nH_{2n}CONH)_3->(3n+3)CO_2+(3n+1,5)H_2O+sp[/tex]
suy ra[tex]n_{CO_2}=(0,3n+0,3)mol;n_{H_2O}=(0,3n+0,15)mol[/tex]
mà m=36,3 g
=>[tex]44(0,3n+0,3)+18(0,3n+0,15)=36,3[/tex]
suy ra n=1
 
Top Bottom