Sử 12 Bài học

Mộ Dung Thu Vũ

Cựu Mod Sử
Thành viên
25 Tháng hai 2022
1,024
6
758
166
Lào Cai
Lào Cai
Bài học từ thắng lợi của cmt8
Anh Thu NguyetCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại box Sử. Sau đây mình xin gửi đáp án tham khảo của mình!
Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt nam; trong đó kết hợp đúng đắn sáng tạo nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, đưa nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai lên hàng đầu.
- Đánh giá đúng và biết cách tập hợp lực lượng yêu nước với nòng cốt là công - nông, dựa trên Mặt trận Việt Minh và phân hóa cao độ kẻ thù.
- Đảng chỉ đạo khởi nghĩa linh hoạt và sáng tạo (kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, quan điểm bạo lực cách mạng, Tổng khởi giành chính quyền từ khởi nghĩa từng phần, chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa vũ trang trong cả nước)
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
 
Top Bottom