Sử 10 Bài 7 - Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa truyền thống Ấn Độ

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI 7
SỰ PHÁT TRIỂN VỀ LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

1. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ:

+ Đến thế kỉ VII, Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán.
+ Nguyên nhân:
- Do chính quyền trung ương suy yếu.
- Do trải qua 6 - 7 thế kỉ, trên đất nước rộng lớn và ngăn cách nhau, mỗi vùng lãnh thổ lại có những điều kiện và sắc thái riêng => Đất nước bị chia thành hai miền, mỗi miền tách thành ba nước riêng.​
- Trong đó nước Pa-la ở vùng Đông Bắc và nước Pa-la-va ở miền Nam có vai trò nổi trội hơn.
+ Sự phân biệt không nói lên tình trạng khủng hoảng, suy thoái mà lại phản ánh sự phát triển tự cường của các vùng địa phương.
+ Nước Pa-la-va (ở khu vực miền Nam), thuận tiện về bến cảng và đường biển => có vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hoá Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á.

=> Ngaỵ từ đầu Công nguyên và trong 5 thế kỉ tiếp theo (thế kỉ VII - XII), văn hoá truyền thống của Ấn Độ phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.

2. Vương triều hồi giáo Đê-li
a. Nguyên nhân hình thành:


+ Ấn Độ đã trải qua một thời kì phát triển, nhất là về văn hoá truyền thống.
+ Tuy nhiên sự phân tán không đem lại sức mạnh thống nhất để người Ấn Độ có thể chống cự được cuộc tấn công từ bên ngoài của người Hồi giáo gốc Thổ (Tuốc).
+ Năm 1005, thủ lĩnh người Thổ dẫn quân đánh chiếm Bát-đa, rồi cải theo Hồi giáo, lập nên vương triều Hồi giáo ở đây - vùng Lưỡng Hà.
+ Đạo Hồi bắt đầu truyền bá đến I-ran và Trung Á, lập nên một vương quốc hồi giáo giữa trên vùng giáp Tây Bắc Ấn Độ.
+ Người Hồi giáo gốc Trung Á đã tiến hành một cuộc chinh chiến vào đất Ấn Độ, từng bước chinh phục các tiểu quốc Ấn rồi lập nên Vương quốc Hồi giáo Ấn Độ, gọi tên là Đê-li. (Do vua đóng đô ở Đê-li)

b. Quá trình phát triển:
+ Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê-li (1206 - 1526) đã:
- Truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo.
- Tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.​
+ Tuy các ông vua đã cố gắng thực thi nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước, nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo không thể làm tan đi nỗi bất bình của nhân dân.
+ Mặt khác, một số yếu tố văn hoá mới - văn hoá Hồi giáo - được du nhập vào Ấn Độ, vốn đã có một nền văn hóa rất phong phú:
- Nhiều công trình kiến trúc Hồi giáo được xây dựng, mang đậm dấu ấn kiến trúc Hồi giáo.
- Đê-li trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV.​
=> Đây là sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là Ấn Độ Hinđu giáo và Ả-rập Hồi giáo. Sự giao lưu văn hoá Đông - Tây cũng được thúc đẩy hơn.

+ Điều không kém quan trọng nữa là thời Vương triều Hồi giáo Đê-li cũng là thời mà các thương nhân Ấn Độ mang đạo Hồi đến một số nơi, một số nước ở Đông Nam Á.

3. Vương triều Môn-gô:
a. Sự thành lập Vương triều Mô-gôn
+ Thế kỉ XV, Vương triều Hồi giáo Đê-li bắt đầu suy yếu, thì cũng là lúc một bộ phận dân Trung Á do thủ lĩnh - vua là Ti-mua Leng chỉ huy, cũng theo đạo Hồi nhưng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ năm 1398.
+ Tuy nhiên, phải đến đời cháu nội là Ba-bua mới thực hiện được việc đánh chiếm Đê-li lập ra Vương triều Ấn Độ Mô gôn (gốc Mông Cổ).
+ Vương triều Môn-go (1526 - 1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Các vị vua thời kì đầu đã ra sức củng cố vương triều theo hướng Ấn Độ hóa và xây dựng đất nước.
+ Đến thời trị vì của vị vua thứ tư - A-cơ-ba (1556-1707), Ấn Độ đạt được bước phát triển mới.

b. Những chính sách của vua A-cơ-ba:
+ Trong nửa thế kỉ trị vì, A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực:
- Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết của các tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc. Trong đó số quan lại gốc Mông cổ (thực ra là gốc Trung Á Hồi giáo), gốc Ấn Độ Hồi giáo và cả gốc Ấn Độ Ấn giáo, có tỉ lệ gần như bằng nhau;
- Xây dựng khối hoà hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo. Đồng thời ông cũng có biện pháp hạn chế sự bóc lột quá đáng của chủ đất, quý tộc.
- Tiến hành đo đạc lại ruộng đất, từ đó định ra mức thuế đúng và hợp lí, thống nhất các hệ thống cân đong và đo lường;
- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hoá, nghệ thuật.
=> Xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu, đất nước phát triển thịnh vượng. Vua A -cơ -ba được xem như một vị anh hùng dân tộc, ngày nay tên ông được đặt cho nhiều đường phố, công trình, xứng với danh hiệu của Ông là Đấng Chí tôn A-cơ-ba.

c. Tình trạng chia rẽ lại xuất hiện ở Ấn Độ
+ Tuy nhiên, hầu hết các vị vua của vương triều này đều dùng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị một đất nước rộng lớn nhưng rất đa dạng, phân tán.
+ Một số vị vua đã dùng phương pháp đàn áp quyết liệt, hình phạt khắc nghiệt để bắt dân chúng phục tùng, đóng thuế và lao dịch nặng nề, bắt các quý tộc có ý chống đối phải vâng lời.
+ Con và cháu của A-cơ-ba là Gia-han-ghi-a (1605-1627) và Sa Gia-han (1627-1658) đã:
- Chiếm đoạt nhiều của cải.
- Cho khởi công xây dựng nhiều công trình kiến trúc: lăng mộ Ta-giơ Ma-han, lâu đài Thành Đỏ ở Bắc Ấn Độ đó là di sản văn hóa bất hủ nhằm chứng tỏ quyền lực, ý muốn của mình.
=> Những công trình đó đã trở thành di sản văn hóa bất hủ, niềm tự hào vĩnh cửu về sự sáng tạo, niềm xúc động sâu sắc và cao quý của con người.

+ Tuy nhiên, Gia-han-ghi-a và Sa Gia-han đã làm cho sự đối kháng của dân tộc tăng thêm, do lạm dụng quyền lực, công cụ cùng sức lao động của nhân dân. Hai vị vua này hầu như đốt cháy tất cả thành quả của vua A-cơ-ba.
=> Tình trạng chia rẻ,khủng hoảng xuất hiện lại

+ Trong lúc đó, thực dân Bồ Đào Nha đến từ thời kì đầu vương triều, và ngày càng nhiều, nhất là thời Sa Gia-han. Họ đã lập các điểm buôn bán như Điu, Đa-man... Vua cuối của Vương triều là Ao-reng-dép đã phải đối diện với thực dân Anh và bước đầu để mất Ma-đrat, Bom-bay.
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 7
SỰ PHÁT TRIỂN VỀ LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

Câu 1:
Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Quang Đức !

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2020
94
249
51
11
Nghệ An
Tiểu Học Quỳnh Hồng
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:
Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3:
Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5:
Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,412
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:
Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3:
Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5:
Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:
Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3:
Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5:
Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
14
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:
Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3:
Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5:
Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,748
301
...
Long An
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:
Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3:
Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5:
Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 7
SỰ PHÁT TRIỂN VỀ LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:
Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3:
Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5:
Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.​
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 

Hoàng Ngọc Huyền Vy

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười 2021
10
63
16
13
Hà Nội
Câu 1: Khi bị chia rẽ, phân tán, đất nước Ấn Độ chia thành mây miền?
A. Hai miền: Bắc - Nam
B. Ba miền: Bắc - Nam - Trung
C. Bốn miền: Bắc - Nam - Trung - Đông.
D. Ba miền: Tây Nam - Đông Bắc Tây Bắc.
Câu 2:Vương triều Hồi giáo Đê-li được thành lập ở Ân Độ đã truyền bá, áp đặt đạo Hồi vào những cư dân đã và đang theo đạo nào?
A. Ấn Độ giáo
B. Phật giáo
C. Hin-đu giáo
D. Cả ba tôn giáo trên.
Câu 3: Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại và phát triển ở Ấn Độ trong thời gian nào?
A. 1206 - 1526.
B. 1207 - 1526.
C. 1208 - 1526.
D. 1026 - 1526.
Câu 4: Vì sao đến thế kỉ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?
A. Do chính quyền trung ương suy yếu
B. Do mỗi vùng lãnh thổ có điều kiện sắc thái riêng
C. Do ngoại xâm xâm lược
D. Câu A và B đúng
Câu 5: Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến Ấn Độ vào triều đại nào ở Ấn Độ?
A. Vương triều hồi giáo Đê-li
B. Vương triều Mô-gôn
C. Vương triều Gúp-ta
D. Vương triều A –cơ-ba
Câu 6: Ấn Độ rơi vào thời kì chia rẽ, khủng hoảng khi
A. Người Hồi giáo Ấn Độ gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến.
B. A-sô-ca qua đời.
C. A-cơ-ba qua đời.
D. Vương triều Gúp-ta bị diệt vong.
Câu 7: Trong sáu nước đã chia cắt, nước nào ở vùng Đông Bắc Ấn Độ nổi trội hơn cả?
A. Pa-la-va.
B. Pa-la
C. Vương quốc Hồi giáo Mô-gôn.
D. Vương quốc Hồi giáo Đê-li.
 
Top Bottom