Sử 8 Bài 6 : Các nước Anh , Pháp , Đức , Mĩ cuối XIX- đầu XX

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

PHẦN I . LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( Từ giữa TK XVI đến năm 1917 )
CHƯƠNG II : CÁC NƯỚC ÂU- MĨ CUỐI TK XIX- ĐẦU TK XX
BÀI 6 : CÁC NƯỚC ANH, PHÁP , ĐỨC , MĨ CUỐI XIX-ĐẦU XX
I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ANH , PHÁP , MĨ
1. ANH

- Kinh tế :
+ Cuối XIX , tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh chậm lại , đứng thứ 3 thế giới ( sau Mĩ , Đức )
+ Vẫn đứng đầu thế giới về xuất khẩu tư bản , thương mại và thuộc địa
+ Nhiều công ty độc quyền , các ngân hang lớn ra đời​
- Chính trị
+ Chế độ quân chủ lập hiến với 2 Đảng ( Tự do và Bảo thủ ) thay nhau cầm quyền , bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản​
- Chính sách đối nội
+ Bảo thủ , phản động , đàn áp nhân dânt​
- Chính sách đối ngoại
+ Xâm lược thống trị và bóc lột thuộc địa​
- Đặc điểm
+ “Chủ nghĩa đế quốc Anh ” và “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”​

Tải tài liệu tại :
 

Attachments

  • Bài 6.pdf
    241.1 KB · Đọc: 0

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Trắc nghiệm
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.
B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Ca ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 
Last edited:

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Trắc nghiệm
Câu 1.
B
Câu 2:
B
Câu 3:
C
Câu 4:
A
Câu 5:
A
Câu 6.
D
Câu 7:
D
Câu 8:
B
Câu 9.
D
Câu 10:
C
 

kaede-kun

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
HV CLB Địa lí
Thành viên
10 Tháng sáu 2020
1,691
10,852
806
Tây Ninh
~ Outer Space ~
Trắc nghiệm
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.
B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Ca ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.

Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.
B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Ca ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,411
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh

B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2

B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Cả ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 

Nhóc Kon_2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2021
236
597
86
Hưng Yên
THCS Đồng Than
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh

B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2

B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Cả ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,408
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh

B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2

B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Cả ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.
B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Cả ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh
B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.
B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?
A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Ca ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu 1. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?
A. Nước Pháp, Mĩ.
B. Nước Mĩ, Đức.
C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 2: Nước có nhiều thuộc địa đứng thứ hai thế giới
A. Anh

B. Pháp
C. Đức
D. Mỹ
Câu 3: Nước xuất khẩu tư bản đứng thứ hai thế giới
A. Đức
B. Mỹ
C. Pháp
D. Anh
Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.

B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 5: Đức đứng vị trí thứ mấy thế giới.
A. 2

B. 1
C. 4
D. 3
Câu 6. Vào cuối thế kỉ XIX, Anh chú ý phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

B. Luyện kim, cơ khí, hóa chất.
C. Cơ khí, hóa chất, khai thác mỏ.
D. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ.
Câu 7: Sự hình thành các Công ty độc quyền của Đức dựa trên cơ sở nào?
A. Tập trung sản xuất và tập trung ngân hàng.
B. Tập trung tư bản và tài chính.
C. Xuất khẩu tư bản.
D. Tập trung sản xuất và tư sản.
Câu 8: Đến cuối thế kỉ XIX, tại sao nền kinh tế Pháp phát triển chậm lại?

A. Pháp tập trung nhiều vào việc khai thác thuộc địa.
B. Pháp thua trận và phải bồi thường chiến phí, tài nguyên.
C. Pháp chỉ tập trung phát triển các ngành ngân hàng, cho vay lấy lãi.
D. Kinh tế Pháp phát triển không đều giữa các ngành.
Câu 9. Vì sao công nghiệp Mĩ phát triển vượt bậc?
A. Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không có chiến tranh.
B. Thị trường trong nước mở rộng, lợi dụng nguồn vốn của châu Âu.
C. Ứng dụng khoa học kĩ thuật.
D. Cả ba ý trên.
Câu 10: Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
 
Top Bottom