Sinh 10 Bài 29 Cấu trúc các loại virut

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Cấu trúc của virut?so sánh virut trần và có vỏ? Nêu vai trò của gai glicoprotein?
Cấu trúc của Virut gồm 2 thành phần chính:
+ Vỏ capsit: được cấu tạo từ các đơn vị là capsome
+ Lõi axit nucleic gồm ADN hoặc ARN mạch đơn hoặc mạch kép
Một số VR còn có thêm vỏ ngoài cấu tạo từ protein và lipit kép
** VR trần là VR không có vỏ ngoài
Vai trò của gai glicoprotein là có các thụ thể của từng loại VR
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom