Vật lí 11 BÀI 28. LĂNG KÍNH

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,239
2,917
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

LỚP 11

BÀI 28. LĂNG KÍNH

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Cấu tạo của lăng kính

1.png

· Lăng kính là một khối chất trong suốt đồng chất, thường có dạng lăng trụ tam giác.

· Các phần tử của lăng kính gồm: cạnh, đáy, hai mặt bên.

· Về phương diện hình học, một lăng kính được đặc trưng bởi:
+ Góc chiết quang [imath]A[/imath]
+ Chiết suất [imath]n[/imath]

2. Đường đi của tia sáng qua lăng kính

2.png

Chiếu một tia sáng $SI tới mặt bên có hướng từ đáy lên, đường đi của tia sáng qua lăng kính sau hai lần khúc xạ và không bị phản xạ toàn phần như hình vẽ.
[imath]A[/imath] là góc chiết quang, là góc hợp bởi hai mặt bên.
[imath]i_1[/imath] là góc tới
[imath]r_1[/imath] là góc khúc xạ của tia sáng ở lần khúc xạ thứ nhất tại [imath]I.[/imath]

Theo định luật khúc xạ ta có: [imath]\sin i_1 = n.\sin r_1[/imath], với [imath]n[/imath] là chiết suất tỉ đối của lăng kính đối với môi trường chứa nó.
[imath]r_2 = A− r_1[/imath] là góc tới của tia sáng ở mặt bên thứ hai
[imath]i_2[/imath] là góc ló, cũng là góc khúc xạ tại [imath]J[/imath]
Theo định luật khúc xạ ta có: [imath]sin i_2 = n.\sin r_2[/imath]
Tia sáng ló [imath]JR[/imath] qua lăng kính bị lệch về phía đáy, góc lệch [imath]D[/imath] của phương tia ló so với phương tia tới là: [imath]D = i_1 + i_1 – A[/imath]

3. Các công thức lăng kính:

[imath]\left\{\begin{matrix} \sin i_1=n.\sin r_1 & \\ sin i_2=n.\sin r_2 & \\ A=r_1+r_2 & \\ D=i_1+i_2−A & \end{matrix}\right.[/imath]


4. Công dụng của lăng kính

Lăng kính phản xạ toàn phần có tác dụng như gương phẳng nên dùng làm kính tiềm vọng ở các tàu ngầm(SGK cũ).
Trong ống nhòm người ta dùng 2 lăng kính phản xạ toàn phần để làm đổi phương truyền của tia sáng.

3.png

II. GIẢI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

Câu C1 :

Tại sao ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính, luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần tia pháp tuyến hơn so với tia tới.

Trả lời:
+ Chiết suất của các chất làm lăng kính bao giờ cũng lớn hơn chiết suất của không khí: [imath]n > 1[/imath] nên ánh sáng truyền từ không khí vào lăng kính là từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn do đó luôn có tia khúc xạ.
+ Mặt khác, khi ánh sáng khúc xạ ở mặt bên thứ nhất ta có [imath]\dfrac{\sin i_1}{\sin r_1}=n>1⇒i_1>r_1[/imath] nên luôn có sự khúc xạ và tia khúc xạ lệch gần tia pháp tuyến hơn so với tia tới.

Câu C2 :

Hãy thiết lập công thức lăng kính.

Trả lời:
Chiếu một tia sáng [imath]SI[/imath] tới mặt bên có hướng từ đáy lên, đường đi của tia sáng qua lăng kính sau hai lần khúc xạ và không bị phản xạ toàn phần như hình vẽ.
[imath]A[/imath] là góc chiết quang, là góc hợp bởi hai mặt bên.
[imath]i_1[/imath] là góc tới
[imath]r_1[/imath] là góc khúc xạ của tia sáng ở lần khúc xạ thứ nhất tại [imath]I.[/imath]
Theo định luật khúc xạ ta có: [imath]\sin i_1 = n.\sin r_1[/imath], với [imath]n[/imath] là chiết suất tỉ đối của lăng kính đối với môi trường chứa nó.
[imath]r_2 = A− r_1[/imath] là góc tới của tia sáng ở mặt bên thứ hai
[imath]i_2[/imath] là góc ló, cũng là góc khúc xạ tại [imath]J[/imath]
Theo định luật khúc xạ ta có: [imath]\sin i_2 = n.\sin r_2[/imath]
Tia sáng ló JR qua lăng kính bị lệch về phía đáy, góc lệch D của phương tia ló so với phương tia tới là: [imath]D = i_1 + i_1 – A[/imath]
Vậy ta có các công thức lăng kính: [imath]\left\{\begin{matrix} \sin i_1=n.\sin r_1 & \\ sin i_2=n.\sin r_2 & \\ A=r_1+r_2 & \\ D=i_1+i_2−A & \end{matrix}\right.[/imath]


Câu C3 :

Giải thích sự phản xạ toàn phần ở mặt phân cách bên lăng kính ở hình [imath]28.7 SGK[/imath]
4.png

Trả lời:
Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác vuông cân [imath]ABC[/imath] vuông tại [imath]A[/imath]. Như vậy [imath]\widehat{B}=\widehat{C}=45^o[/imath]

5.png6.png
+ Chùm tia sáng tới song song tới góc vuông với mặt bên [imath]AB[/imath], sẽ truyền thẳng vào lăng kính tới đáy BC dưới góc tới trên mặt đáy [imath]BC[/imath] là [imath]i_2 = 45^o[/imath]. Chất làm lăng kính có chiết suất n thỏa mãn điều kiện sao cho góc giới hạn [imath]i_{gh} < i_2 = 45^o[/imath]. Tức là:
sin⁡igh=1n<sin⁡45∘⇒12⇒n>2
[imath]+[/imath] Khi đó sẽ thõa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại đáy [imath]BC.[/imath] Ta thu được tia phản xạ với góc phản xạ [imath]i_2’ = i_2 = 45^o[/imath]. Như vậy tia này sẽ vuông góc với mặt bên [imath]AC[/imath] nên sẽ truyền thẳng ra ngoài không khí mà không bị khúc xạ.
[imath]+[/imath] Chùm tia sáng tới song song tới vuông góc với mặt đáy [imath]BC[/imath], sẽ truyền thẳng vào lăng kính tới mặt bên AB dưới góc tới trên mặt bên [imath]AB[/imath] là [imath]i_2=45^o[/imath]. Chất lăng kính có chiết suất n thỏa mãn điều kiện sao cho góc tới giới hạn igh < i2 = 45°.
Tức là: [imath]\sin ⁡i_{gh}=\dfrac 1 n<\sin⁡ 45^o= \dfrac 1{\sqrt 2}\Rightarrow n>2[/imath]
+ Khi đó sẽ thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại mặt bên AB. Ta thu được tia phản xạ với góc phản xạ [imath]i_2’ = i_2 = 45^o[/imath]. Như vậy tia sáng này sẽ song song với mặt đáy [imath]BC[/imath] nên sẽ truyền thẳng tới mặt bên [imath]AC[/imath] dưới góc tới [imath]i_3 = 45^o[/imath]. Như vậy tại mặt [imath]AC[/imath] cũng thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần. Ta thu được tia phản xạ với góc phản xạ [imath]i_3’ = i_3 = 45^o[/imath]. Như vậy tia này sẽ vuông góc với mặt bên [imath]BC[/imath] nên sẽ truyền thẳng ra ngoài không khí mà không bị khúc xạ.

Chúc em học tốt!
Xem thêm tại HỆ THỐNG MỤC LỤC CÁC BÀI
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,239
2,917
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 :

Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính.

Lời giải:
· Lăng kính là một khối chất trong suốt đồng chất, thường có dạng lăng trụ tam giác.
· Các phần tử của lăng kính gồm: cạnh, đáy, hai mặt bên.
· Về phương diện hình học, một lăng kính được đặc trưng bởi:
+ Góc chiết quang [imath]A[/imath]
+ Chiết suất [imath]n[/imath]

Bài 2 :

Trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự truyền ánh sáng qua nó. Xét hai trường hợp:
– Ánh sáng đơn sắc.
– Ánh sáng trắng.

Lời giải:
• Trường hợp ánh sáng đơn sắc: sau khi qua lăng kính, hướng của tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với hướng của tia tới.
• Trường hợp ánh sáng trắng: khi truyền qua lăng kính sẽ bị tán sắc, đồng thời các tia ló bị lệch về đáy của lăng kính so với hướng của tia tới.

Bài 3 :

Nêu công dụng của lăng kính.

Lời giải:
a) Máy quang phổ
+ Máy quang phổ là để là dụng cụ để phân tịch chùm tia sáng có nhiều thành phần những thành phần thành những phần đơn sắc khác nhau. Nó dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.
+ Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.
+ Bộ phận của máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là: lăng kính.
b) Lăng kính phản xạ toàn phần
+ Lăng kính phản xạ toàn là lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân. Lăng kính phản xạ toàn phần được dùng để tạo ảnh thuận chiều.

Bài 4 :

Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như hình [imath]28.8[/imath]. Ở các trường hợp nào sau đây, lăng kính không làm tia ló lệch về phía đáy?
[imath]A[/imath]. Trường hợp [imath](1)[/imath]
[imath]B[/imath]. Các trường hợp [imath](1)[/imath] và [imath](2)[/imath]
[imath]C[/imath]. Ba trường hợp [imath](1), (2)[/imath] và [imath](3).[/imath]
[imath]D[/imath]. Không trường hợp nào.
7.png


Lời giải:
Ở cả ba trường hợp trên lăng kính đều làm tia ló lệch về phía đáy [imath]BC[/imath]
8.png

Bài 5 :

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình [imath]28.9[/imath]:
Tia ló truyền đi đi sát mặt [imath]BC[/imath]. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây?
[imath]A. 0^o[/imath]
B. 22,5^o$
[imath]C. 45^o[/imath]
[imath]D. 90^o[/imath]
9.png


Lời giải: Chọn [imath]C.[/imath]
Tia tới vuông góc với mặt bên [imath]AB[/imath] nên truyền thẳng [imath](i_1 = 0^o, r_1 = 0^o)[/imath], tới gặp mặt [imath]BC[/imath] dưới góc tới [imath]r_2=45^o[/imath]
Tia ló đi sát mặt [imath]BC[/imath] nên góc khúc xạ là [imath]i_2 = 90^o.[/imath] Góc chiết quang của lăng kính là [imath]\widehat{A}=\widehat{B}=45^o[/imath].
Ta có [imath]D = i_1 + i_2 – A = 0^o + 90^o – 45^o = 45^o.[/imath]
10.png

Bài 6 :

Tiếp theo bài tập [imath]5[/imath]
Chiết suất n của lăng kính có giá trị nào sau đây? (Tính với một chữ số thập phân).
[imath]A. 1,4.[/imath]
[imath]B. 1,5.[/imath]
[imath]C. 1,7.[/imath]
[imath]D[/imath]. Khác [imath]A, B, C.[/imath]

Lời giải: Chọn [imath]C.[/imath]
Áp dụng công thức lăng kính ta có: [imath]\sin i_2=n.\sin r_2\Leftrightarrow \sin⁡90∘=n.\sin 45^o\rightarrow n=2≈1,4.[/imath]

Bài 7 :

Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân [imath]ABC[/imath] đỉnh [imath]A[/imath]. Một tia đơn sắc được chiếu vuông góc tới mặt bên [imath]AB[/imath]. Sau hai lần phận toàn phần trên hai mặt [imath]AC[/imath] và [imath]AB[/imath], tia ló ra khỏi đáy [imath]BC[/imath] theo phương vuông góc với [imath]BC[/imath]
a) Vẽ đường truyền của tia sáng và tính góc chiết quang [imath]A.[/imath]
b) Tìm điều kiện mà chiết suất [imath]n[/imath] của lăng kính thỏa mãn.

Lời giải:
a) Trong tam giác [imath]HIJ[/imath] ta có:
[imath]\widehat{HIJ}+\widehat{IJH}=90^o\Rightarrow 2A+(90−B)=90^o\Rightarrow 2A=B[/imath]
Trong tam giác [imath]ABC[/imath] ta có:
[imath]A+2B=180^o\Rightarrow A+2.2A=180^o\Rightarrow 5A=180^o\Rightarrow A=36^o[/imath]
b) Để có hiện tượng phản xạ toàn phần thì
[imath]A>i_{gh}\Rightarrow \sin ⁡A>\sin⁡ i_{gh}\Rightarrow \sin ⁡36^o>\dfrac 1 n\Rightarrow n>1\sin ⁡36^o\Rightarrow n>1,7.[/imath]
11.png

Chúc em học tốt!
Xem thêm tại HỆ THỐNG MỤC LỤC CÁC BÀI
 

Elishuchi

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng mười 2015
2,239
2,917
479
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ

IV. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 28.1 : Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều và có chiết suất [imath]n =1,5[/imath]. Chiết một tia tới nằm trong một tiết diện thẳng [imath]ABC[/imath] và vuông góc với mặt bên [imath]AB[/imath] của lăng kính; điểm tới gần [imath]A[/imath] hơn [imath]B.[/imath]
Tia sáng sẽ
[imath]A[/imath]. ló ra ở mặt bên [imath]AC[/imath]
[imath]B[/imath]. ló ra ở mặt đáy [imath]BC[/imath]
[imath]C[/imath]. trở lại, ló ra ở mặt [imath]AB[/imath]
[imath]D[/imath]. bị phản xạ toàn phân liên tiếp bên trong lăng kính và không ló ra ngoài được

Lời giải:Đáp án [imath]B[/imath]
dựa vào phần bài tập đã chữa trong phần III

Bài 28.2 :
Một lăng kính trong suốt có tiết diện thẳng là tam giác vuông như Hình [imath]28.1[/imath]. Góc chiết quang [imath]A[/imath] của lăng kính có giá trị là
[imath]A. 30^o[/imath]
[imath]B. 60^o[/imath]
[imath]C. 90^o[/imath]
[imath]D. A, B, C[/imath] đều đúng tùy đường truyền tia sáng.
12.png

Lời giải:Đáp án [imath]D[/imath]
Góc chiết quang [imath]A[/imath] của lăng kính có thể có giá trị lbất kì tùy thuộc vào đường truyền của tia sáng đến các mặt.


Bài 28.3 :
Một tia sáng truyền qua lăng kính (xem Hình [imath]28.2[/imath]). Góc lệch [imath]D[/imath] của tia sáng có giá trị phụ thuộc các biến số độc lập nào (các kí hiệu có ý nghĩa như trong bài học) ?
[imath]A[/imath]. Góc [imath]A[/imath] và chiết suất [imath]n.[/imath]
[imath]B[/imath]. Góc tới [imath]i_1[/imath] và góc [imath]A.[/imath]
[imath]C[/imath]. Góc [imath]A[/imath], góc tới [imath]i_1[/imath] và chiết suất [imath]n.[/imath]
[imath]D[/imath]. Góc [imath]A[/imath], góc tới [imath]i_1[/imath] và góc tới [imath]i_2.[/imath]
13.png

Lời giải:Đáp án [imath]C[/imath]
Ta có: [imath]D = i_1 + i_2 – A[/imath]
[imath]A = r_1 + r_2[/imath]
Mà [imath]i_1 = n r_1[/imath]
[imath]\Rightarrow i_2 = n(A – r_2)[/imath]
[imath]\Rightarrow[/imath] Nếu biết [imath]A;i_1; n[/imath] thì sẽ xác định được [imath]D.[/imath]

Bài 28.4 :
Có một tia sáng truyền tới lăng kính, với góc tới [imath]i_1[/imath] ta có đường truyền như Hình [imath]28.2[/imath]. Đặt [imath]\sin \gamma = \dfrac 1 n[/imath]. Tìm phát biểu sai sau đây khi thay đổi góc [imath]i_1.[/imath]
[imath]A[/imath]. Luôn luôn có [imath]i_1 \leq 90^o[/imath]
[imath]B[/imath]. Luôn luôn có [imath]r_1 \leq \gamma[/imath]
[imath]C[/imath]. Luôn luôn có [imath]r_2\leq \gamma[/imath]
[imath]D[/imath]. Góc lệch [imath]D[/imath] có biểu thức là [imath]i_1 + i_2 - A[/imath]
14.png


Lời giải:Đáp án [imath]C[/imath]
Góc tới [imath]i_1=const\leq 90^o \Rightarrow[/imath] A đúng
[imath]\dfrac {\sin i_1}{\sin r_1}=n[/imath]
[imath]\to \sin r_1=\dfrac{\sin i_1}{n} \leq \dfrac 1 n =\sin \gamma\Rightarrow B[/imath] đúng
[imath]D= i_1 + i_2 – A[/imath](công thức)[imath]\to D[/imath] đúng
[imath]\to C[/imath] sai

Bài 28.5 :
Có tia sáng truyền qua lăng kính như Hình [imath]28.3[/imath]. Đặt [imath]\sin\gamma =\dfrac 1 n[/imath]. Chỉ ra khẳng định sai.
[imath]A. r_1 = r_2 =\gamma[/imath]
[imath]B. A = 2\gamma[/imath]
[imath]C. D =\pi - A[/imath]
[imath]D[/imath]. Các hệ thức [imath]A, B, C[/imath] đều sai.
15.png

Chúc em học tốt!
Xem thêm tại HỆ THỐNG MỤC LỤC CÁC BÀI

Lời giải:Đáp án [imath]D[/imath]
Vì [imath]r_1=r_2\to\sin r_1=\sin r_2=\dfrac{\sin i_1}{n}=\dfrac 1 n=\sin \gamma[/imath]
[imath]\to A[/imath] đúng
 
Top Bottom