Sử 7 Bài 18 - Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
- Tháng 11- 1406, Trương Phụ chỉ huy 20 vạn quân Minh và hàng vạn dân phu chia làm 2 cánh sang xâm lược nước ta.
- Bị đánh bại ở Lạng Sơn, Hồ Quý Ly lui về phòng ngự ở thành Đa Bang (nay là Hà Tây), rồi lại lui về cố thủ ở thành Tây Đô (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) và kết cuộc là bị quân Minh bắt vào cuối tháng 6-1407 ở Hà Tĩnh.
=> Kháng chiến của nhà Hồ thất bại do chiến lược quân sự sai lầm, chiến đấu đơn độc mà không dựa vào dân, làm mất lòng dân.
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
- Nhà Minh xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi tên nước ta thành quận Giao Chỉ.
- Chúng thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân và bóc lột tàn bạo.
- Tăng thuế, bắt người đem về Trung Quốc.
- Thiêu hủy sách vở, bắt ta bỏ phong tục tập quán.
=> Chế độ thống trị của nhà Minh rất tàn bạo, đất nước bị tàn phá, nhân dân lầm than.
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần
  • Cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi (1407–1409)
- Tháng 10- 1407, Trần Ngỗi tự xưng là Giản Định hoàng đế và lập căn cứ ở Nghệ An (vào năm 1408);
- Sau đó được Đặng Tất ở Hóa Châu (Thừa Thiên Huế) và Nguyễn Cảnh Chân (Quảng Nam) hưởng ứng, và thắng trận Bô Cô (Nam Định).
- Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã giết hai tướng Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân.
=> Nội bộ nghĩa quân giết hại lẫn nhau, khởi nghĩa dần tan rã.
- Vào năm 1409, Trần Ngỗi bị giặc Minh bắt đưa về Trung Quốc.
  • Cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng (1409–1414)
- Trần Quý Khoáng là cháu vua Trần Nghệ Tông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị phò tá.
- Trần Quý Khoáng lên ngôi vua, lấy hiệu là Trùng Quang. Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.
- Vào năm 1411, quân Minh được tang thêm viện binh tấn công Thanh Hóa, nghĩa quân rút vào Thuận Hóa.
- Vào năm 1413, quân Minh đánh Thuận Hóa. Trần Quý Khoáng, Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị lần lượt bị bắt.
=> Cuộc khởi nghĩa thất bại.
Câu hỏi (SGK/84)
1. Đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau?
- Nhà Trần:
+ Biết dựa vào sức mạnh toàn dân, đoàn kết dân tộc, vua tôi nhà Trần trên dưới một lòng kiên quyết kháng chiến chống quân xâm lược.
+ Thực hiến kế sách "vườn không nhà trống" vừa đánh, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng, khi có thời cơ thì tổng phản công để giành thắng lợi quyết định.
- Nhà Hồ:
+ Không biết dựa vào, đoàn kết tập hợp nhân dân để chống giặc mà chỉ chiến đấu đơn độc, không kế thừa được bài học kinh nghiệm của cha ông đi trước.
2. Hãy trình bày nguyên nhân bùng nổ, đặc điểm và nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa (trước khởi nghĩa Lam Sơn) chống quân Minh.
* Đặc điểm: Phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV đã nổ ra sớm (ngay từ khi quân Minh đặt ách đô hộ ở Đại Việt), các cuộc khởi nghĩa diễn ra khá liên tục, mạnh mẽ nhưng thiếu sự phối hợp, đoàn kết, vì thế thất bại.
* Nguyên nhân thất bại: Các cuộc khởi nghĩa thất bại do thiếu liên kết, chưa tạo nên một phong trào chung, thiếu một đường lối đánh giặc đúng đắn, nội bộ của những người lãnh đạo có mâu thuẫn, làm cho sức chiến đấu của cuộc khởi nghĩa dần suy yếu đi, dẫn đến các cuộc khởi nghĩa đều lần lượt bị đàn áp.
Các bạn xem phần lí thuyết mình đăng nhé. Ngày mai sẽ có câu hỏi ôn tập bài 18. Buổi tối ấm áp!
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP BÀI 18: (PHẦN 1)
Câu 1: Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?
A. Năm 1400.
B. Năm 1406.
C. Năm 1407.
D. Năm 1408.

Câu 2: Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?
A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.
B. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.
C. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.
D. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?
A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.
B. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.
C. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.
D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?
A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và sát nhập vào Trung Quốc.
B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.
C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.

Câu 5: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?
A. Yên Mô (Ninh Bình).
B. Thăng Hoa (Quảng Nam).
C. Bô Cô (Nam Định).
D. Thuận Hóa.

Câu 6: Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?
A. Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.
B. Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.
C. Những người lãnh đạo bất tài.
D. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.

Câu 7: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích
A. sát nhập nước ta vào Trung Quốc.
B. phát triển kinh tế ở nước ta.
C. phát triển văn hóa ở nước ta.
D. ổn định chính trị ở nước ta.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?
A. Phù Trần diệt Hồ.
B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.
D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.

Câu 9: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?
A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.
C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.
D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Câu 10: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là
A. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.
B. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.
C. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.
D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.
Sau khi đáp án phần 1 được công bố thì sẽ tiếp có phần 2 nhé! Chúc các bạn làm bài tốt!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: VânHà.D

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP BÀI 18: (PHẤN 1)
Câu 1: Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?
A. Năm 1400.
B. Năm 1406.
C. Năm 1407.
D. Năm 1408.

Câu 2: Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?
A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.
B. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.
C. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.
D. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?
A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.
B. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.
C. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.
D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?
A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và sát nhập vào Trung Quốc.
B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.
C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.

Câu 5: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?
A. Yên Mô (Ninh Bình).
B. Thăng Hoa (Quảng Nam).
C. Bô Cô (Nam Định).
D. Thuận Hóa.

Câu 6: Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?
A. Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.
B. Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.
C. Những người lãnh đạo bất tài.
D. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.

Câu 7: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích
A. sát nhập nước ta vào Trung Quốc.
B. phát triển kinh tế ở nước ta.
C. phát triển văn hóa ở nước ta.
D. ổn định chính trị ở nước ta.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?
A. Phù Trần diệt Hồ.
B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.
D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.

Câu 9: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?
A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.
C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.
D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Câu 10: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là
A. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.
B. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.
C. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.
D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP BÀI 18: (PHẦN 1)
Câu 1:
Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?
A. Năm 1400.
B. Năm 1406.
C. Năm 1407.
D. Năm 1408.

Câu 2: Lực lượng nhà Minh vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu quân?
A. 10 vạn quân và hàng nghìn dân phu.
B. 20 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu.
C. 30 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.
D. 40 vạn quân cùng hàng vạn dân phu.

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?
A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.
B. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.
C. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.
D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.

Câu 4: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?
A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và sát nhập vào Trung Quốc.
B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.
C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.

Câu 5: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?
A. Yên Mô (Ninh Bình).
B. Thăng Hoa (Quảng Nam).
C. Bô Cô (Nam Định).
D. Thuận Hóa.

Câu 6: Vì sao các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân xâm lược Minh lại thất bại?
A. Do nhà Trần đã suy sụp và nhân dân không muốn tầng lớp quý tộc nhà Trần tiếp tục lãnh đạo đất nước.
B. Do sự mất đoàn kết của những người lãnh đạo, không tập hợp được đông đảo nhân dân cả nước tham gia.
C. Những người lãnh đạo bất tài.
D. Có người tạo phản, bán đứng cuộc khởi nghĩa.

Câu 7: Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích
A. sát nhập nước ta vào Trung Quốc.
B. phát triển kinh tế ở nước ta.
C. phát triển văn hóa ở nước ta.
D. ổn định chính trị ở nước ta.

Câu 8: Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?
A. Phù Trần diệt Hồ.
B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.
D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.

Câu 9: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?
A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.
C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.
D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.

Câu 10: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là
A. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.
B. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.
C. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.
D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.
Cảm ơn chị @YuuDuong đã làm phần 1 ạ ^^ Phần 2 sẽ được up lên ngay chiều nay nhé!!! Chúc các bạn sáng vui vẻ :D
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Phần 2 đây nè, mong mọi người ủng hộ ^^
TRẮC NGHIỆM BÀI 18 (PHẦN 2)
Câu 11: Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quân Minh tràn vào xâm lược
C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.
D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ
A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.
B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.
C. Thanh Hóa đến Nghệ An.
D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 13: Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần
B. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ
C. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh
D. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Câu 14: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?
A. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh.
B. Sự phản bội của một số binh lính.
C. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.
D. Cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?
A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.
B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.
C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ
D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 16: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?
A. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần.
B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.
C. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần.
D. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?
A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc
B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch
C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo
D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?
A. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Trần.
B. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước.
C. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn.
D. Đều bị đàn áp đẫm máu.

Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là
A. Thiên về phòng thủ, bị động.
B. Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược.
C. Huy động sức mạnh toàn dân.
D. Thực hiện “Vườn không nhà trống”.

Câu 20: Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là
A. Phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
B. Phải đoàn kết được toàn dân tộc
C. Phải quy tụ được những tướng lĩnh tài giỏi
D. Phải có những cách đánh giặc độc đáo
Bài 18 đã hết rồi nhé! Chúc các bạn làm bài tốt ~
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Phần 2 đây nè, mong mọi người ủng hộ ^^
TRẮC NGHIỆM BÀI 18 (PHẦN 2)
Câu 11: Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quân Minh tràn vào xâm lược
C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.
D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ
A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.
B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.
C. Thanh Hóa đến Nghệ An.
D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 13: Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần
B. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ
C. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh
D. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Câu 14: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?
A. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh.
B. Sự phản bội của một số binh lính.
C. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.
D. Cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?
A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.
B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.
C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ
D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 16: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?
A. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần.
B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.
C. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần.
D. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?
A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc
B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch
C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo
D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?
A. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Trần.
B. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước.
C. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn.
D. Đều bị đàn áp đẫm máu.

Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là
A. Thiên về phòng thủ, bị động.
B. Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược.
C. Huy động sức mạnh toàn dân.
D. Thực hiện “Vườn không nhà trống”.

Câu 20: Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là
A. Phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
B. Phải đoàn kết được toàn dân tộc
C. Phải quy tụ được những tướng lĩnh tài giỏi
D. Phải có những cách đánh giặc độc đáo
Bài 18 đã hết rồi nhé! Chúc các bạn làm bài tốt ~

Câu 11: Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quân Minh tràn vào xâm lược
C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.
D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ
A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.
B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.
C. Thanh Hóa đến Nghệ An.
D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 13: Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần
B. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ
C. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh
D. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Câu 14: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?
A. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh.
B. Sự phản bội của một số binh lính.
C. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.
D. Cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?
A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.
B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.
C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ
D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 16: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?
A. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần.
B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.
C. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần.
D. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?
A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc
B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch
C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo
D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?
A. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Trần.
B. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước.
C. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn.
D. Đều bị đàn áp đẫm máu.

Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là
A. Thiên về phòng thủ, bị động.
B. Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược.
C. Huy động sức mạnh toàn dân.
D. Thực hiện “Vườn không nhà trống”.

Câu 20: Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là
A. Phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
B. Phải đoàn kết được toàn dân tộc
C. Phải quy tụ được những tướng lĩnh tài giỏi
D. Phải có những cách đánh giặc độc đáo
Mong chị ra bài 19 ạ . Em sẵn sàng trả lời ạ ! Em k chắc nó đúng hay không đâu ạ:3
 
Last edited:

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
17
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 11:
Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quân Minh tràn vào xâm lược
C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.
D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ
A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.
B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.
C. Thanh Hóa đến Nghệ An.
D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 13: Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần
B. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ
C. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh
D. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Câu 14: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?
A. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh.
B. Sự phản bội của một số binh lính.
C. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.
D. Cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?
A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.
B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.
C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ
D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 16: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?
A. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần.
B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.
C. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần.
D. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?
A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc
B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch
C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo
D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?
A. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Trần.
B. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước.
C. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn.
D. Đều bị đàn áp đẫm máu.

Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là
A. Thiên về phòng thủ, bị động.
B. Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược.
C. Huy động sức mạnh toàn dân.
D. Thực hiện “Vườn không nhà trống”.

Câu 20: Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là
A. Phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
B. Phải đoàn kết được toàn dân tộc
C. Phải quy tụ được những tướng lĩnh tài giỏi
D. Phải có những cách đánh giặc độc đáo

Ủng hộ bé San Nhi, mong em ra thêm nhiều nhiều bài nữa để chị trao dồi lại kiến thức nha:33
 
  • Like
Reactions: iwasyourfriend

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Cảm ơn em @Ngọc Anh Akare và chị @Nguyễn Hoàng Vân Anh đã ủng hộ em ạ :D
TRẮC NGHIỆM BÀI 18 (PHẦN 2)
Câu 11:
Tháng 11-1406 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở quốc gia Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
B. Quân Minh tràn vào xâm lược
C. Nhà Hồ sụp đổ hoàn toàn.
D. Cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Hồ bùng nổ.

Câu 12: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng phát triển nhanh chóng ở các vùng từ
A. Thanh Hóa đến Thuận Quảng.
B. Thanh Hóa đến Hóa Châu.
C. Thanh Hóa đến Nghệ An.
D. Thăng Long đến Thanh Hóa.

Câu 13: Nhà Minh sử dụng duyên cớ nào để xuất quân tấn công Đại Ngu?
A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần
B. Nhà Hồ không thực hiện triều cống theo lệ
C. Nhà Hồ không tiếp nhận sắc phong của vua Minh
D. Nhà Hồ gây xung đột ở biên giới nhà Minh

Câu 14: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” Hai câu thơ trên phản ánh điều gì?
A. Chính sách cai trị tàn bạo của quân Minh.
B. Sự phản bội của một số binh lính.
C. Quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.
D. Cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Câu 15: Nội dung nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta?
A. Thi hành chính sách đồng hóa tàn bạo.
B. Đặt ra những thứ thuế vô lý để bóc lột nhân dân ta.
C. Thiết lập một chính quyền tay sai bản xứ
D. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.

Câu 16: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách thống trị của nhà Minh?
A. Nhà Minh không thực hiện lời hứa khôi phục nhà Trần.
B. Chính sách cai trị tàn bạo của nhà Minh.
C. Sự phục hồi lực lượng của các quý tộc Trần.
D. Tranh thủ cơ hội chính quyền Minh suy yếu.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn tới sự thất bại nhanh chóng của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh?
A. Nhà Hồ không đoàn kết được nhân dân đánh giặc
B. Tương quan lực lượng quá chênh lệch
C. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị chu đáo
D. Nhà Hồ đang trong giai đoạn khủng hoảng suy vong

Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn)?
A. Lãnh đạo là các quý tộc nhà Trần.
B. Có sự thống nhất trên phạm vi cả nước.
C. Diễn ra liên tục trên phạm vi rộng lớn.
D. Đều bị đàn áp đẫm máu.

Câu 19: Điểm khác nhau cơ bản giữa đường lối kháng chiến của nhà Hồ so với nhà Trần là
A. Thiên về phòng thủ, bị động.
B. Vừa đánh cản giặc, vừa rút lui chiến lược.
C. Huy động sức mạnh toàn dân.
D. Thực hiện “Vườn không nhà trống”.

Câu 20: Bài học kinh nghiệm điển hình được rút ra từ sự thất bại của cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo cho các cuộc đấu tranh thời kì sau là
A. Phải có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt
B. Phải đoàn kết được toàn dân tộc
C. Phải quy tụ được những tướng lĩnh tài giỏi
D. Phải có những cách đánh giặc độc đáo
Tối vui vẻ nhé! ^^
 
Top Bottom