Bài 16: Các vấn đề liên quan đến khoảng cách (p4) thầy Lê Phương

T

tomatic

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong bài giảng của thầy, thầy có giảng VD4 (D08). Em chọn các tọa độ điểm ngược với thầy
A(a,0,0) [thay vì đây là điểm C trong bài giảng của thầy], C(0,a,0) [TEX]B'(0,0,a\sqrt{2})[/TEX], M(0,a/2,0)
Em tính đi tính lại với số liệu của em thì ra khoảng cách: [TEX]\frac{3a}{\sqrt{7}}[/TEX]
Còn trong bài giảng của thầy đáp án là: [tex]a/\sqrt{7}[/tex]
Em thật sự khong biết mình sai chỗ nào nữa mà ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm ra. Em bực bội lắm a :(
 
H

hocmai.toanhoc

Trong bài giảng của thầy, thầy có giảng VD4 (D08). Em chọn các tọa độ điểm ngược với thầy
A(a,0,0) [thay vì đây là điểm C trong bài giảng của thầy], C(0,a,0) [TEX]B'(0,0,a\sqrt{2})[/TEX], M(0,a/2,0)
Em tính đi tính lại với số liệu của em thì ra khoảng cách: [TEX]\frac{3a}{\sqrt{7}}[/TEX]
Còn trong bài giảng của thầy đáp án là: [tex]a/\sqrt{7}[/tex]
Em thật sự khong biết mình sai chỗ nào nữa mà ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm ra. Em bực bội lắm a :(

Chào em!
Không biết em tính nhầm ở đâu, em xem bài của hocmai nhé!
[TEX]A(a; 0; 0); C(0; a; 0); M(0; \frac{a}{2}; 0); B'(0; 0;a\sqrt{2})[/TEX]
[TEX]d(AM,B'C)=\frac{|[\vec{AM},\vec{B'C}].\vec{AC}|}{|[\vec{AM},\vec{B'C}]|[/TEX]
Ta có: [TEX]\vec{AM}=(-a; \frac{a}{2}; 0); \vec{B'C}=(0; a; -a\sqrt{2}); \vec{AC}=(-a;a;0)[/TEX]
[TEX][\vec{AM},\vec{B'C}]=(\frac{a^2.\sqrt{2}}{2}; a^2\sqrt{2}; a^2)[/TEX]
Em thay vào tính ra [TEX]d(AM; B'C)=\frac{a}{\sqrt{7}}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
T

tomatic

Chào em!
Không biết em tính nhầm ở đâu, em xem bài của hocmai nhé!
[TEX]A(a; 0; 0); C(0; a; 0); M(0; \frac{a}{2}; 0); B'(0; 0;a\sqrt{2})[/TEX]
[TEX]d(AM,B'C)=\frac{|[\vec{AM},\vec{B'C}].\vec{AC}|}{|[\vec{AM},\vec{B'C}]|[/TEX]
Ta có: [TEX]\vec{AM}=(-a; \frac{a}{2}; 0); \vec{B'C}=(0; -a; a\sqrt{2}); \vec{AC}=(-a;a;0)[/TEX]
[TEX][\vec{AM},\vec{B'C}]=(\frac{a^2.\sqrt{2}}{2}; a^2\sqrt{2}; a^2)[/TEX]
Em thay vào tính ra [TEX]d(AM; B'C)=\frac{a}{\sqrt{7}}[/TEX]

Ủa, [TEX]\vec{B'C}=(0; a; -a\sqrt{2})[/TEX] chứ ạ?
Em tính ra [TEX][\vec{AM},\vec{B'C}]=(\frac{a^2.\sqrt{2}}{2}; -a^2\sqrt{2}; -a^2)[/TEX]
Anh xem lại giúp em với ạ!
 
H

hocmai.toanhoc

Ủa, [TEX]\vec{B'C}=(0; a; -a\sqrt{2})[/TEX] chứ ạ?
Em tính ra [TEX][\vec{AM},\vec{B'C}]=(\frac{a^2.\sqrt{2}}{2}; -a^2\sqrt{2}; -a^2)[/TEX]
Anh xem lại giúp em với ạ!

Chào em!
Bài này em làm ra thế này là đúng rồi. Từ đây em thay vào công thức thế là tính ra rồi.
 
Top Bottom