Sử 10 Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,660
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Chế độ cai trị
Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc
(Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
1. Chế độ cai trị:
a. Tổ chức bộ máy cai trị
- Nhà Triệu chia nước ta thành 2 quận, sáp nhập vào quốc gia Nam Việt.
- Đến thời nhà Hán, nước ta bị chia làm 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một số quận của Trung Quốc.
- Thời Tùy, Đường nước ta được chia làm nhiều châu. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, chính quyền đô hộ cử quan lại cai trị đến cấp huyện (áp dụng hình thức trực trị).
=> Các triều đại phong kiến phương Bắc từ nhà Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện cử quan lại cai trị đến cấp huyện.
=> Mục đích của phong kiến phương Bắc là sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.
b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa
+ Về kinh tế:
- Thực hiện chính sách bóc lột, bắt nhân dân cống nạp nặng nề.
- Nắm độc quyền muối và sắt.
- Quan lại đô hộ, tham ô, ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.
+ Về văn hóa:
- Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ nho. Tuy nhiên Nho giáo chỉ có ảnh hưởng đến một số vùng trung tâm châu, quận.
- Bắt nhân dân ta phải theo phong tục, tập quán theo người Hán.
- Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.
+ Áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá và xã hội
a. Về kinh tế
+ Trong nông nghiệp:
- Công cụ sắt được sử dụng phổ biến.
- Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh.
- Mở mang thủy lợi.
+ Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể, cụ thể:
- Các ngành nghề thủ công cũ như Rèn sắt, khai thác vàng bạc làm đồ trang sức... phát triển
- Xuất hiện một số nghề thủ công mới như làm giấy, làm thủy tinh.
- Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.
=> Năng suất lúa tăng hơn trước.
b. Về văn hóa - xã hội
+ Về văn hóa:
- Một mặt ta tiếp thu những yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.
- Bên cạnh đó nhân dân ta vẫn giữ được phong tục, tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh dày, tôn trọng phụ nữ.
=> Dưới chính sách của kẻ thù, nhân dân ta không bị đồng hóa.
+ Về xã hội có chuyển biến:
- Quan hệ xã hội là quan hệ giữa nhân dân với chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng).
=> Đấu tranh chống đô hộ.
- Làng xóm trở thành nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập.
 
Top Bottom