Sử 12 bài 15 phong trào dân chủ 1936-1939

Pansyty

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng tư 2020
200
64
61
Cà Mau
ho thi ky
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 36. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh
A. chính trị với đấu tranh vũ trang. B. công khai và nửa công khai.
C. bí mật và bất hợp pháp. D. nghị trường và ngoại giao.
Câu 37. Điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là
A. đều đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B. đều đặt nhiệm vụ đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất lên hàng đầu.
C. đều do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.
D. đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.
Câu 40. Điểm khác nhau cơ bản trong chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 so với thời kỳ 1930 - 1931 là
A. xác định mục tiêu đấu tranh. B. việc xác định nhiệm vụ cách mạng.
C. xác định lực lượng cách mạng. D. xác định phương pháp đấu tranh.
Câu 41. Bài học kinh nghiệm được Đảng Cộng sản Đông Dương tích lũy qua phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. xây dựng khối liên minh công, nông
B. giành và giữ chính quyền.
C. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
D. Đảng thấy được hạn chế trong công tác tư tưởng.
Câu 43. Nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) có giá trị như thế nào đối với Cách mạng Việt Nam ?
A. Là cơ sở để Đảng đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936 – 1939.
B. Là nhân tố quyết định đến thắng lợi của phong trào dân chủ 1936 – 1939.
C. Mở ra bước ngoặt mới của cách mạng Việt Nam.
D. Là cơ sở để Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Câu 44. Hình thức đấu tranh nào không xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương ?
A. Mít tinh. B. Biểu tình. C. Bãi khoá. D. Khởi nghĩa vũ trang.
Câu 45. Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1936 - 1939 ?
A. Được phục hồi và nhanh chóng phát triển phục vụ cho chiến tranh.
B. Phát triển mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với nền kinh tế các nước thuộc địa của Pháp.
C. Có sự phục hồi và phát triển nhưng vẫn lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
D. Phát triển đồng bộ trong các ngành kinh tế nhưng vẫn phụ thuộc vào kinh tế Pháp
Câu 47. Từ những thắng lợi trong phong trào cách mạng 1930 – 1935 và phong trào dân chủ 1936 – 1939, nhân tố hàng đầu cần phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay là
A. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.
B. tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
C. tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
D. phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.
Câu 48. Nội dung nào dưới đây không phải là bài học kinh nghiệm được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 ?
A. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
B. Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
C. Chớp lấy thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
D. Đảng ta thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.
(mọi người có thể giúp em xem qua bài có gì chưa hợp lí được không ạ. em cảm ơn rất nhiều)
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 36. So với phong trào cách mạng 1930 – 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 – 1939 là kết hợp đấu tranh
A. chính trị với đấu tranh vũ trang. B. công khai và nửa công khai.
C. bí mật và bất hợp pháp. D. nghị trường và ngoại giao.
Câu 37. Điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng 1930 – 1931 và phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam là
A. đều đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B. đều đặt nhiệm vụ đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất lên hàng đầu.
C. đều do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.
D. đều bị thực dân Pháp đàn áp và thất bại.
Câu 40. Điểm khác nhau cơ bản trong chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 so với thời kỳ 1930 - 1931 là
A. xác định mục tiêu đấu tranh. B. việc xác định nhiệm vụ cách mạng.
C. xác định lực lượng cách mạng. D. xác định phương pháp đấu tranh.
Câu 41. Bài học kinh nghiệm được Đảng Cộng sản Đông Dương tích lũy qua phong trào dân chủ 1936 – 1939 là
A. xây dựng khối liên minh công, nông
B. giành và giữ chính quyền.
C. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
D. Đảng thấy được hạn chế trong công tác tư tưởng.
Câu 43. Nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) có giá trị như thế nào đối với Cách mạng Việt Nam ?
A. Là cơ sở để Đảng đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh trong thời kỳ 1936 – 1939.
B. Là nhân tố quyết định đến thắng lợi của phong trào dân chủ 1936 – 1939.
C. Mở ra bước ngoặt mới của cách mạng Việt Nam.
D. Là cơ sở để Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Câu 44. Hình thức đấu tranh nào không xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương ?
A. Mít tinh. B. Biểu tình. C. Bãi khoá. D. Khởi nghĩa vũ trang.
Câu 45. Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1936 - 1939 ?
A. Được phục hồi và nhanh chóng phát triển phục vụ cho chiến tranh.
B. Phát triển mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với nền kinh tế các nước thuộc địa của Pháp.
C. Có sự phục hồi và phát triển nhưng vẫn lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
D. Phát triển đồng bộ trong các ngành kinh tế nhưng vẫn phụ thuộc vào kinh tế Pháp
Câu 47. Từ những thắng lợi trong phong trào cách mạng 1930 – 1935 và phong trào dân chủ 1936 – 1939, nhân tố hàng đầu cần phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay là
A. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.
B. tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
C. tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
D. phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.
Câu 48. Nội dung nào dưới đây không phải là bài học kinh nghiệm được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 ?
A. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
B. Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
C. Chớp lấy thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
D. Đảng ta thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc.
(mọi người có thể giúp em xem qua bài có gì chưa hợp lí được không ạ. em cảm ơn rất nhiều)
Câu 40. Điểm khác nhau cơ bản trong chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ 1936 - 1939 so với thời kỳ 1930 - 1931 là
A. xác định mục tiêu đấu tranh.
B. việc xác định nhiệm vụ cách mạng.
C. xác định lực lượng cách mạng.
D. xác định phương pháp đấu tranh.

* Tất cả câu còn lại đúng rồi nha
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha: https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
Hoặc bạn có thể tham khảo các topic học thuật mới của box sử tại: https://diendan.hocmai.vn/threads/tong-hop-nhung-topic-hoc-thuat-tai-box-su.831599/
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Pansyty
Top Bottom