Sử 6 Bài 15 - Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI 15 - CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC
VÀ SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI ÂU LẠC
1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc
a, Về bộ máy cai trị
1665563979691.png
+ Năm 179 TCN, Triệu Đà chiếm được Âu Lạc.
=> Các triều đại phong kiến phương Bắc đều sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc.
+ Chia thành các đơn vị hành chính như châu – quận, dưới châu – quận là huyện.
+ Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43), chính quyền từ cấp huyện trở lên đều do người Hán nắm giữ. Cụ thể:
- Chính quyền đô hộ cho xây đắp các thành luỹ lớn ở trị sở các châu – quận như thành Luy Lâu (Bắc Ninh), thành Tống Bình – Đại La (Hà Nội),…
- Bố trí lực lượng quân đồn trú để bảo vệ chính quyền.
- Áp dụng luật pháp hà khắc.
- Thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.
b. Về kinh tế
+ Các quan cai trị phương Bắc chiếm ruộng đất của nhân dân Âu Lạc, lập thành ấp, trại và bắt dân ta cày cấy.
+ Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề, đặc biệt là dưới thời Đường.
+ Nắm độc quyền về sắt và muối.
+ Bắt nhân dân ta cống nạp nhiều loại vải vóc, hương liệu, sản vật quý để đưa về Trung Quốc.
c. Về văn hoá – xã hội
+Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt như:
- Đưa người Hán sang ở cùng với dân Việt.
- Bắt nhân dân ta phải theo phong tục, luật pháp của người Hán.
- Tìm mọi cách xoá bỏ những tập quán lâu đời của người Việt.

2. Những chuyển biến về kinh tế – xã hội trong thời kì Bắc thuộc
+ Mặc dù bị kìm hãm bởi chính sách cai trị và bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc nhưng trong hơn một nghìn năm Bắc thuộc, kinh tế, xã hội và văn hoá của người Việt vẫn có sự chuyển biến đáng kể.
a. Chuyển biến về kinh tế
+ Trồng lúa nước vẫn là nghề chính bên cạnh trồng cây ăn quả, hoa màu và chăn nuôi.
+Công cụ sản xuất và kĩ thuật đắp đê, làm thuỷ lợi phát triển. => Tạo nên những vùng trồng lúa nước rộng lớn.
+ Các nghề rèn sắt, đúc đồng, làm gốm, làm mộc, làm đồ trang sức (vàng, bạc) vẫn tiếp tục được duy trì với kĩ thuật sản xuất cao hơn.
+ Xuất hiện một số nghề mới như làm giấy, thuỷ tinh.
+ Hình thành một số đường giao thông thuỷ, bộ. => Hoạt động buôn bán trong nước và với các nước khác được đẩy mạnh hơn trước.
b. Chuyển biến về xã hội
+ Với chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, các tầng lớp trong xã hội đều có sự biến đổi.
+ Một số quan lại, địa chủ người Hán bị Việt hoá.
+ Tầng lớp hào trưởng bản địa hình thành từ bộ phận quý tộc trong xã hội Âu Lạc cũ, có uy tín và vị thế quan trọng trong đời sống xã hội.
+ Mâu thuẫn giữa nhân dân Âu Lạc với chính quyền đô hộ phương Bắc bao trùm trong xã hội. => Làm bùng lên các cuộc đấu tranh giành độc lập liên tục trong suốt thời kì Bắc thuộc.​
 
Top Bottom