Sử 12 Bài 14 - Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHƯƠNG 2 - VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
BÀI 14 - PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1935

I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1929 – 1933:
1. Tình hình kinh tế:

+ Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái, khủng hoảng, bắt đầu từ nông nghiệp. (lúa gạo bị sụt giá, ruộng đất bỏ hoang)
+ Trong công nghiệp, sản lượng hầu hết các ngành đều suy giảm.
+ Thương nghiệp: Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
=> Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam rất nặng nề so với các thuộc địa khác của Pháp, cũng như so với các nước trong khu vực.

2. Tình hình xã hội:
+ Công nhân: bị sa thải, số người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
+ Nông dân:
- Chịu thuế cao, vay nợ nặng lãi, nông phẩm làm ra phải bán với giá thấp.
- Ruộng đất bị địa chủ chiếm đoạt.
- Nông dân ngày càng bị bần cùng hóa.​
+ Thợ thủ công thất nghiệp, nhà buôn nhỏ phải đóng của hiệu, viên chức bị sa thải, số đông tư sản
dân tộc gặp khó khăn trong kinh doanh.
+ Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, trong đó có hai mâu thuẫn cơ bản là:
- Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp (cơ bản).
- Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
=> Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mãnh mẽ, lôi cuốn đông đảo các giai cấp, tầng lớp tham gia.

+ Đầu 1930, khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân đảng lãnh đạo thất bại, chính quyền thực dân tiến hành khủng bố dã man những người yêu nước. => Làm tăng thêm mâu thuẫn và tình trạng bất ổn trong xã hội.

=> Các bạn xem tiếp tài liệu tại đây:

Các bạn tải tài liệu tại:
 

Attachments

  • bài 14.pdf
    579.5 KB · Đọc: 5

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935.

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng

=> Các bạn xem tiếp tài liệu tại:
Các bạn tải tài liệu tại:
 

Attachments

  • bài 14.pdf
    220.9 KB · Đọc: 0

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Quyenpsgtot2

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng tám 2021
208
547
81
13
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
14
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Bài 14.Phong trào cách mạng 1930-1935
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạngruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
BÀI 14. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935.


Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Kiều Anh.

Cựu TMod Địa
Thành viên
30 Tháng mười hai 2020
1,208
5,412
511
Hà Nội❤️
Hà Nội
..................
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,748
301
...
Long An
Bài 14.Phong trào cách mạng 1930-1935
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Hoàng Ngọc Huyền Vy

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng mười 2021
10
63
16
13
Hà Nội
Bài 14.Phong trào cách mạng 1930-1935
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
âu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 - 1933 đã tác động đến ngành
kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Dịch vụ.
Câu 2. Hậu quả lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây ra cho xã hội Việt Nam là.
A. nhiều công nhân bị sa thải.
B. hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
C. người có việc làm thì đồng lương ít ỏi.
D. tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân.
Câu 3. Sự kiện nào diễn ra 2/1930 ở Việt Nam.
A. Có sự lãnh đạo của Đảng.
B. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
C. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù
nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là.
A. Chủ nghĩa đế quốc, thực dân.
B. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
C. Chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa đế quốc.
D. Chủ nghĩa phát xít.
Câu 5: Điểm nổi bật nhất trong phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công nông
B.Thành lập được đội quân chính trị đông đảo của quần chúng
C.Đảng được tập dượt trong thực tiễn lãnh đạo đấu tranh
D.Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu 6: Luận cương chính trị tháng 10- 1930 nặng về.
A.đấu tranh giải phóng dân tộc
B.đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất
C.đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp
D.đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng
 
Top Bottom