Sử 12 Bài 13 - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 - 1930

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI 13
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN 1930

I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng:
1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:
a. Sự thành lập:

+ Sau khi đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ.
+ Nguyễn Ái Quốc đã chọn, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong Tâm Tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn (2 – 1925).
+ Tháng 6 – 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

b. Mục đích thành lập hội:
+ Tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

c. Hoạt động:
+ Cơ quan cao nhất của hội là Tổng bộ, trong đó có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn. Trụ sở của Tổng bộ đặt tại Quảng Châu.
+ Báo Thanh niên của Hội do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên ngày 21 – 6 – 1925.
+ Đầu năm 1927, tác phẩm “Đường Kách mệnh” gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu được xuất bản.
=> Báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách mệnh” đã trang bị lý luận luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tuyên truyền cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.
+ 09 – 07 – 1925, Nguyễn Ái Quốc và một số nhà yêu nước Triều Tiên, Indonesia lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông với tôn chỉ là liên lạc với các dân tộc bị áp bức để cùng làm cách mạng, đánh đổ đế quốc.
+ 1928, Hội chủ trương “vô sản hóa”, nhằm tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Phong trào công nhân càng phát triển mạnh, trở thành nòng cốt của phong trào dân tộc trong cả nước, nổ ra ở nhiều nơi (bãi công của công nhân than Mạo Khê, nhà máy cưa Bến Thủy, xi măng Hải Phòng, ...)
+ Năm 1929 bãi công của công nhân nhà máy chai ở Hải Phòng, nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh ), nhà máy AVIA (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng..., không chỉ bó hẹp trong phạm vi một xưởng, một địa phương, một ngành mà đã có sự liên kết thành phong trào chung.
+ Phong trào đấu tranh của nông dân, tiểu thương, tiểu chủ, học sinh cũng diễn ra ở một số nơi.

=> Các bạn xem tiếp tài liệu tại:
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM (1925 - 1930)


Câu 1
. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái
Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 . Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 3. Lực lượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
B. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
C. công nhân, nông dân và địa chủ yêu nước, trung và tiểu địa chủ.
D. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
Câu 4. Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 5. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm
1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là gì?
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 6. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng
sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng
B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn
C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên


Các bạn xem tiếp tài liệu ở đây:Các bạn có thể tải tài liệu tại:
 

Attachments

  • bài 13.pdf
    311.2 KB · Đọc: 5

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái
Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 . Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 3. Lực lượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
B. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
C. công nhân, nông dân và địa chủ yêu nước, trung và tiểu địa chủ.
D. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
Câu 4. Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 5. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm
1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là gì?
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 6. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng
sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng
B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn
C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

Sau chị tag em vào nha ạ.
@Vinhtrong2601 , @Yuriko - chan
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM (1925 - 1930)

Câu 1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái
Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 . Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 3. Lực lượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
B. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
C. công nhân, nông dân và địa chủ yêu nước, trung và tiểu địa chủ.
D. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
Câu 4. Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 5. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm
1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là gì?
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 6. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng
sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng
B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn
C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
 

Khánhly2k7

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng năm 2020
374
1,564
156
16
Hà Nội
THCS Cổ Nhuế
Câu 1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái
Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 . Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 3. Lực lượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
B. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
C. công nhân, nông dân và địa chủ yêu nước, trung và tiểu địa chủ.
D. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
Câu 4. Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 5. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm
1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là gì?
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 6. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng
sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng
B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn
C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
13
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu 1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái
Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 . Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 3. Lực lượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
B. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
C. công nhân, nông dân và địa chủ yêu nước, trung và tiểu địa chủ.
D. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
Câu 4. Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 5. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm
1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là gì?
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 6. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng
sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng
B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn
C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái
Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 . Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 3. Lực lượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
B. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
C. công nhân, nông dân và địa chủ yêu nước, trung và tiểu địa chủ.
D. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
Câu 4. Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 5. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm
1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là gì?
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 6. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng
sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng
B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn
C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
Câu 1. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái
Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là
A. văn kiện của Đảng.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 . Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính
trị đầu tiên của Đảng là gì ?
A. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
B. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
C. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, làm cho Việt Nam được độc lập tự do.
D. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập.
Câu 3. Lực lượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bao gồm
A. công nhân, nông dân, đại địa chủ phong kiến, tư sản mại bản.
B. công nhân, tư sản dân tộc, trí thức, phú nông.
C. công nhân, nông dân và địa chủ yêu nước, trung và tiểu địa chủ.
D. công - nông, tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc.
Câu 4. Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu năm 1930?
A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.
Câu 5. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng được công bố năm
1929 đã xác định tư tưởng cốt lõi của tổ chức là gì?
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và dân chủ.
C. Tự do, bình đẳng, bác ái.
D. Thiết lập xã hội bình đẳng, bác ái.
Câu 6. Tổ chức nào dưới đây là hạt nhân đưa tới sự ra đời của Đông Dương Cộng
sản Đảng (6-1929)?
A. Hội Việt Nam Nghĩa đoàn.
B. Tân Việt Cách mạng đảng.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 7. Sự kiện dưới đây diễn ra tại nhà số 5D phố Hàm Long -Hà Nội (3-1929)?
A. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng
B. Thành lập Đông dương Cộng Sản liên đoàn
C. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời
D. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
 
Top Bottom