Sử 6 Bài 13 - Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI 13
GIAO LƯU VĂN HOÁ Ở ĐÔNG NAM Á TỪ ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X
I. Tín ngưỡng, tôn giáo:
+ Cư dân Đông Nam Á có nhiều tín ngưỡng dân gian như: tín ngưỡng phồn thực, tục thờ cúng tổ tiên, tục cầu mưa,…
+ Các tín ngưỡng bản địa đã dung hợp với:
- Ấn Độ giáo (từ Ấn Độ).
- Phật giáo (từ Ấn Độ và Trung Quốc).
=> Trong đó, các quốc gia chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đều có tín ngưỡng Thần – Vua (Chăm-pa, Chân Lạp,…).
II. Chữ viết, văn học:
+ Nhiều nhóm cư dân Đông Nam Á đã tạo ra chữ viết riêng dựa trên hệ thống chữ cổ của người Ấn Độ.
Ví dụ:
- Tấm bia đầu tiên của người Khơ-me bằng chữ Phạn và chữ Khơ-me cổ là bia Ăng-co Bo-rây (Cam-pu-chia).
- Trên cơ sở chữ Pa-li, người Môn (người Mi-an-ma) đã sáng tạo ra chữ Môn cổ.
- Người Mã Lai đã sáng tạo ra chữ Mã Lai cổ, được tìm thấy trên tấm bia ở đảo Xu-ma-tra.
(Theo Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000, tr.172 – 173)​
+ Người Việt thì kế thừa hệ thống chữ Hán của người Trung Quốc.
+ Bên cạnh kho tàng văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, hò vè,…), người Đông Nam Á cũng tiếp thu văn học của người Ấn Độ, tiêu biểu nhất là sử thi Ma-ha-bha-ra-ta, Ra-ma-y-a-na.
=> Từ đó họ sáng tạo bộ sử thi của dân tộc mình như: Phạ lắc – Phạ Lam (Lào), Ra-ma-kien (Thái Lan), Ra-ma-y-a-na (ln-đô-nê-xi-a), Riêm Kê (Cam-pu-chia),…​
III. Kiến trúc, điêu khắc:
+ Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo.
+ Kiểu kiến trúc Ấn Độ giáo tiêu biểu ở Đông Nam Á là kiến trúc đền – núi. Ví dụ:
- Đền Bô-rô-bu-đua, La-ra Giong-grang (In-đô-nê-xi-a).
- Khu di tích Mỹ Sơn (Việt Nam),…
+ Nghệ thuật điêu khắc Đông Nam Á cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt của Ấn Độ với các loại hình chủ yếu là phù điêu, các bức chạm nổi, tượng thần, Phật,…

1663509662052.png
Trích SGK Lịch sử 6 - Kết nối tri thức và cuộc sống
 
Top Bottom