Sử 6 Bài 12 - Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 12
SỰ HÌNH THÀNH VÀ BƯỚC ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN Ở ĐÔNG NAM Á
(TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN THẾ KỈ X)
1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến:
+ Thời gian: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.
+ Quá trình hình thành: Ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt như:
- Quốc gia Đại cồ Việt của người Việt (ở Bắc Việt Nam).
- Các vương quốc Sri Kse-tra của người Môn và Pa-gan của người Miến (ở lưu vực sông l-ra-oa-đi).
- Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn (ở lưu vực sông Chao Phray-a).
- Vương quốc Chân Lạp của người Khơ-me (ở vùng trung lưu sông Mê Công).
- Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai (trên đảo Xu-ma-tra)
- Vương quốc Ka-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a (trên đảo Gia-va).
1662709786410.png
2. Hoạt động kinh tế ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X:
+ Nguyên nhân phát triển: Dựa trên nền tảng của các quốc gia sơ kì => Kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á vẫn tiếp tục phát triển.
+ Nông nghiệp làm ngành kinh tế chính, chủ yếu nằm ở vùng lục địa (như Chăm-pa, Chân Lạp), ở lưu vực sông Chao Phray-a (Thái Lan), lưu Vực sông I-ra-oa-đi (Mi-an-ma ngày nay),…
+ Một số quốc gia chủ yếu dựa vào hoạt động thương mại biển như Sri Vi-giay-a, Ka-lín-ga, Ma-ta-ram (In-đô-nê-xi-a ngày nay).
+ Dựa vào nguồn sản vật phong phú, đặc biệt là gia vị. => Các vương quốc này góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến buôn bán đường biển kết nối Á – Âu (Con đường Gia vị).

1662709809551.png

"Đế quốc của nhà vua rất đông dân cư… Nhà vua có nhiều loại dầu thơm và cây thuốc mà không một ông vua nào có được. Đất đai sản sinh ra long não, trầm hương, đinh hương, đàn hương, đậu khấu, sa nhân,… – Nhận xét của một nhà địa lí Ả Rập về Vương quốc Sri Vi-giay-a."
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Đông Nam Á – Lịch sử từ nguyên thuỷ đến ngày nay, Sđd, tr. 106)

+ Bên cạnh đó, quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển của các vương quốc trong khu vực.
=> Trong thời kì này xuất hiện một số thương cảng sầm uất như Đại Chiêm (Chăm-pa), Pa-lem-bang (Sri Vi-giay-a),.., trở thành điểm kết nối kinh tế, văn hóa giữa các châu lục.
 
Top Bottom