Hóa 10 Axit sunfuric đặc

Hana Chem

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười 2019
55
47
26
18
Đồng Nai
THCS Bình Đa
  • Like
Reactions: The Ris

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
đáp án là 1,3,4 và 7 nha
với 1,3 thì chỉ là Kl + H2SO4-->SO2 như bình thường
4, là C + 2H2SO4 --->CO2 + 2SO2 + 2H2O
7 là trường hợp đắc biệt (với các muối có gốc Br- hay I -)
2KBr + 2H2SO4--->K2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O
vì các anion Br- hay I- còn tính khử mạnh lên có thể khử được S(+6) nha
còn với I- sản phẩn khử là H2S nha
có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
 
  • Like
Reactions: Hana Chem
Top Bottom