Hóa Axit Nitric

Quách Quỳnh Bảo Ngọc

Học sinh
Thành viên
18 Tháng sáu 2017
98
26
26
18
TP Hồ Chí Minh
Trần Đại Nghĩa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. Cho 33.2 gam hỗn hợp gồm FeCO3 và CaCO3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu hh khí A có tỉ khối so với H2 bằng 22,4. Tìm % theo khối lượng trong hh.
2. Cho 19,2g một kim loại M tan hoàn toàn trong đ HNO3 thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Xác định tên kim loại M.
 

Hy Nhiên

Cựu Mod Hóa
Thành viên
27 Tháng hai 2017
410
858
191
21
Thanh Hóa
2. Cho 19,2g một kim loại M tan hoàn toàn trong đ HNO3 thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Xác định tên kim loại M.
M+o ----> M+n + ne
N+5 + 3e --> N+2
==> 0,6M/n = 19,2
=> M= 32n
===> n = 2 --> M là Cu
Cho 33.2 gam hỗn hợp gồm FeCO3 và CaCO3 vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu hh khí A có tỉ khối so với H2 bằng 22,4. Tìm % theo khối lượng trong hh.
M A = 44,8
--> A : NO2 , CO2
nNO2 / nCO2 = 2/3
Gọi FeCO3 = a
CaCO3 = b
Fe+2 ---> Fe+3 + 1e
N+5 + 1e --> N+4
=> a / a+ b = 2/3
--> Tìm tỉ số a, b --> %
 
Top Bottom