Hóa 9 axit axetic

huyenthuong18

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2021
100
89
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 4: Chia 31,36 gam hỗn hợp E gồm axit axetic và rượu etylic làm 2 phần:
- Đốt cháy hết phần 1 trong khí oxi, thu được CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 29,76 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu.
- Cho NaHCO3 vừa đủ vào bình chứa phần 2 thì thấy chỉ có một chất khí thoát ra và khối lượng các chất trong bình tăng 4 gam.
Tính m. Biết các phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn.
 

thuyduongne113

Cựu TMod Hóa
Thành viên
26 Tháng tám 2021
1,369
1,660
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Câu 4: Chia 31,36 gam hỗn hợp E gồm axit axetic và rượu etylic làm 2 phần:
- Đốt cháy hết phần 1 trong khí oxi, thu được CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 29,76 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu.
- Cho NaHCO3 vừa đủ vào bình chứa phần 2 thì thấy chỉ có một chất khí thoát ra và khối lượng các chất trong bình tăng 4 gam.
Tính m. Biết các phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn.
huyenthuong18P1: Đặt [imath]n_{CH_3COOH}[/imath]=a ; [imath]n_{C_2H_5OH}[/imath]=b
=> [imath]n_{CO_2}[/imath]=2a+2b và [imath]n_{H_2O}[/imath]=2a+3b
=> [imath]n_{CaCO_3}[/imath]=2a+2b
Khối lượng dung dịch giảm = m kết tủa - [imath]m_{CO_2}[/imath] - [imath]m_{H_2O}[/imath] = 76a + 58b=29,76 (1)
P2: Đặt [imath]n_{CH_3COOH}[/imath]=ka ; [imath]n_{C_2H_5OH}[/imath]=kb
Khối lượng bình tăng= [imath]m_{NaHCO_3}[/imath]- [imath]m_{CO_2}[/imath]=4 => ka=0,1 (2)
Khối lượng hỗn hợp = 60(a+ka) + 46(b+kb)= 31,36 (3)
(1,2,3) => a=, b=
=> Khối lượng kết tủa
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thể tham khảo thêm các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
 
Top Bottom