Sử 9 ASEAN và Châu Phi

Hungthitkhia

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2019
94
10
26
18
Cần Thơ
THCS Lương Thế Vinh

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
1. Để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực thì các nước trong ASEAN cần phải làm gì?
2. Tại sao người da đen ở châu Phi phải đấu tranh chống lại chế đô phân biệt chủng tộc?

1. Thay đổi chiến lược phát triển phù hợp với tình hình đất nước, đầu tư trang thiết bị phù họp với bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền chính sách để nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền, an ninh ở các nước

2. Tránh bị phân biệt đối xử về màu da, vì dù là màu da nào thì cũng vẫn là con người = vẫn bình đẳng như nhau, hơn nữa cuộc đấu tranh này phù hợp với xu thế chung là bình đẳng, gắn bó, hợp tác cùng phát triển

(ps: trả lời như thế này có thể một số bạn cho là khác với những gì mình đã học. Nhưng, hay chấp nhận một phần câu trả lời này...vì đó là thực tế đang diễn ra trước mắt mình)
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực thì các nước trong ASEAN cần phải làm gì?
Cần phải:
Tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Cùng nhau hợp tác, giúp đỡ nhau phát triển.
Tại sao người da đen ở châu Phi phải đấu tranh chống lại chế đô phân biệt chủng tộc?
Vì chế độ phân biệt chủng tộc ở Châu phi đã bóc lột nhân dân da đen hết sức nặng nề. Người da đen bị chà đạp, bóc lột và làm nhiều công việc nặng nhọc. Họ không được tham gia vào chính phủ, bị xem như nô lệ. Vì vậy họ phải đấu tranh chống lại chế độ này, nhằm đòi quyền lợi và bảo vệ cuộc sống của mình.
 
Top Bottom