Tài năng HMF Artroom (xav)

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

26/10
Thấy nhiều bạn đăng ảnh vẽ bằng chuột quá nên mình cũng đăng ^^ mong nhận xét ạ
( big fan of purple ;-; )

NwPxjO_aJHHKmjOygNeHe46d-DtnuYPoYI66DWVgZGHOuQw-ScW6RWNl6h2zxBkctPOKHltlm5d9hKMfipBfTV3IaIO-l1wXysbp4nwwMUdW6IlQC4zhsEWJOGAgbD0jMBqZE6VTjWsqnEauYmiaoQCqbbCT7m1cXQ7YSU68i0KQ58HMAvQptLw_-K32c3Ar57-8t3Blk1rfrrBoD8dDjoDCEeyqlqpfXCZB2F2gpU5mVznjUoiRdFMF8t1wT7kMGkoI26Khphro_8KGJgBqzg9WrhWMDkPb2GBy9hubXLkUJyuZPyBKiXwJWAhLiqoY6qv1_Xd0EcGpRI6d_G_9FlYk5qZVhY8BmnZOVfBZRwIiGZ0frzqb7sqFv2e-VbR74hfzoDittIRlFE5Ibh3gZiygsPtVoDaFy9Vuq8fYsbz0ohD__WDYwwSFFqio3kh9AIUvavhOAkbpv37oalsU7lR7s4mEFpldYnHF7hSX0S1Z9S_OFuXADl9jaVvO3Dj1aJoR7KI2hmxa6J9v6tGFEV4-TZ4L_wrtUl6pL1ZWcgw92gLCLZipgVe_n_JFCVtPdKMqBtW2ndSUktigzXpyld6Kjw3AaM3sKxzjDOB9dzg0mwfehFkjzLZOqxePXyeRJQObBv5WouOZ4o7jyIeoaBRKOirNnVyt0CYA5T0PZ04p9KJ_cV9oBJ-NkHGurg5d1qyf-k11c2ex7nf1u0KR_lL4=w662-h667-no
 

Attachments

 • ug.jpg
  ug.jpg
  77.3 KB · Đọc: 82
Last edited:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
27/10
sắp halloween rồi : P

LDSenXaKArY8H2aFpBuU0bxG4hTtSk9lcSJox7pNRxZqioufPr0dKCjdZzK6iHWgMeHc6ZRiO5P690Z5dIdxhONNFgVN21YHdgL6hFV6MAJlx8eqpqBrzC75-YHPRMU4W4ifaOkZcmSvPY-hOA8HUDyZAvQ3wKNVONOeLei-BHTq8lGfgXmfWFAZBmyKss0N7v1QjgtI5Hx5Ibl_750PytKuFXqbChsJ1GrkrKwJTHJ63bAiXR5mbVvhJvEANEt7jEuxYsd7nAZ1JppAJ8UEqG0eih64Al-mej8nvo0hjdue1kyE_PfzItO-X9-cwNEx96_m-mOiVcnlg9Q9bKTwS17IBr-8uRw5vnk_vNu1kXFHy23DNwFuvhgVY3GnWfPOc4tYdXG-EIKyFHEQLdXv5j3RkR8UeVOH5RJvpN-Z_O0OXMZ3KlG8502D_RLEFuTP2vzKG7r6WmSRMP4LMhUznG8kf9pKbK4nSHQRM8on11IUIqgkwrF9PNkE3ef4-L_0mg3R3HCM_LzK77n8yet-THWsd8VrrRYunNnt9Ns0ZHXHKaUi-WB_hRnTHVN2DwyQ3XigxKWErtCTcTcO5Eiy27OzydexIDr7Adp_uuPHz9tvHEzHhN4jZkanXPBQycYAqkFcyCbt-3tnyyHajsWICrMlCbCYmVYRBxr6VY6Ns5_v5J2rz-XdVN7cpPD1xPMIAvID-_lds9QCbqQh2299g5cp=w473-h667-no
 

Attachments

 • image_2021-10-27_194939.png
  image_2021-10-27_194939.png
  417.4 KB · Đọc: 74
 • image_2021-10-27_194947.png
  image_2021-10-27_194947.png
  417.4 KB · Đọc: 71
Last edited:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
30/10
định mơi đăng nhưng tự nhiên có hứng :33

KOmGb-H0Szan-cRYLFHoch88aZVPD9btQbcVhnZPz_EuFbj25ATOj0OeUB1EU0CxIcMJJ12Ihsk4ASlGe_dz3X_Fts879PHTR1oI7PKuUPsCgiZD5TUsVYCTOMffDJRSpO_Y_5KtKTYaqZMDj19QOHmQ_2V3SfVYVfPgw3lu2YThWj3ClzUYnyXNi3mZV344eYhnwMFTMh97dIUx_KbHxFUVuJt2XOf38eU6ZmmOqvtt-xJBa0FgfySlSGdgrtn1zPhIv-ibiuax9p31Wx0MhzuBfElol8pXJZORCDIgJJNgycvoPhj7PDXfMd1sOkaDnEULdbMXNkzKflGbPYc-EWkk-eNvHepkxdosxvZM3ROqBiFB3yoKHcIts-kBQyprYrGFHlzu21WUmx92IiWBC86iQrmR6Wd3OiFufx49k7Hce-pibv1XUDCA6U3bOAK5MD02SZY8G11-tfDOnCQrVB7eUi8_govPZSZeVYnqJlWq9xtx4rKhh_Jo5EOjPLnW9CrX9aUVd4_xOjLwDNZTb0PIH85RnnhAfW6_G549KMAOXt3QZ500ESG6j18J6KiGQdScuORwfiF5GecMjRJHQxC3lIsUmZiQHaWNiDWN6we2c1V-szPzRPcNlzKhHE37LH8RWsh74FSjHUvuG-mXbK7Q-eyLJQIKUR0mxzO-Ye1GU-6NMEvnUjMYT7pJ16xoMO3n4UvY0_aHlgB1MDfztVJE=w781-h667-no 

Attachments

 • n.jpg
  n.jpg
  83.3 KB · Đọc: 68
Last edited:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
nhớ lại hồi trước vẽ 3 bức này trên sketchbook mà mắc cười =)))
chắc tại lông mi ông ấy dài quá ;-;
 

Attachments

 • Image020.jpg
  Image020.jpg
  29.8 KB · Đọc: 67
 • Image021.jpg
  Image021.jpg
  28.6 KB · Đọc: 67
 • Image022.jpg
  Image022.jpg
  37.4 KB · Đọc: 63
 • Love
Reactions: Ánh 01

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
11/11
nay lễ độc thân uwu

upload_2021-11-11_17-6-5.png

edit: nhìn giống Amuro nhể =)) (phiên bản không có lông mi và lông mày)
 

Attachments

 • Screenshot 2021-11-11 170426.png
  Screenshot 2021-11-11 170426.png
  330.6 KB · Đọc: 50
Last edited:
 • Like
Reactions: Yun KM and Hawllire

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
tại sao tôi có thể lười đến mức này ;-;
muốn mua sổ ruột trơn quá :")

lR9fIKBAEjulrpKSSKqLi7Zsb4TYiagGUXw98VfmkkNmUeSecD1rMSHfENRGLvBXVC0jYYC39bwnBbpHqc8I5vqbK6Njs1SIkJZZo9V5CJARwpMsyC5wu9vgVEmuK4ThCTr2Y396C6p-dL67YR9BOJdbywnOwjw6B6xI6MbGsus9Gpi7AI0LmISYXVfPp9ByLxTaKptKQPsngvyFvZftscWfWVYVBLST_B2wjJsYaHxCQOXTBPwCX8Hca-yk6-ZfVPczP5KCazJ-yHYZfXyn50wPKp1miOMOgaBx2mkmdhBPY3HmU3yR-tX0LS5bcJVjFHNYIngFN7MUla07UkGGHGNfY5gbtHtMPYRr700W04Nrumka_EExcQnnhTT4QndbkLNoD4OOa2nNZSOjrsDQgGbwKzepIThCVY1Q15btlicSWiyqeL4qW5TjhRTnllSuY2XgqUERJf26FN0P_ynaJzLcUjZPJU0wx5bZUZaQ2Q1-yrbbswIjPoB6DfvOCYSPeFR14mVLjYfYz9vn1mXr-_-8SlveOkGBHx_OF8CJSSqgnunb4ulZmlawB1Voua8_wGWQYYImRV1BfSv8cTwrSiuuWRlvpqLY_1iV21wKPcu3r0HAC7jbBdnIKymAHqnXAX_bvxt-OI4ucxtx1ur2vVOoRnwcd1_nQG9bGUHO7Ck8CCmV-BKnIJo2zKnszRYtayuTPk8PMXdnYGJgRgAScziM=w543-h667-no
 

Attachments

 • jbbbbb.png
  jbbbbb.png
  520.2 KB · Đọc: 45
 • Like
Reactions: Yun KM and Hawllire

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
chắc nhiều người giống mình:
trước khi đi ngủ thì não mình phải hoạt động nửa tiếng nữa để... vẽ?
khi đó trong đầu mình nghĩ ra những bức illustration rất đẹp và có cả chi tiết các bước vẽ luôn ấy
kiểu rất là chuyên nghiệp luôn
rồi đến khi bắt tay vào vẽ là ciểu:
- não: ok start đi bạn
- tay: ok nhá
- não: có cái gì sai sai phải không bạn tôi? bạn cứ copy từ tôi ra là được, đơn giản mà đúng không?
- tay: ok để tôi thử!

kết quả

não
c7d5d072daebe761c347a5b86f0efb57.jpg


tay
g8cp781g81y61.jpg


kiểu gì chả hiểu =))
cre: pinterest
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
vợ của Loid Forger... khi còn cấp 3?? =)))
chị xin lỗi Anya TvT

haOvdrBcmR84OsB15xxqbh2JQwv9Yd_oE_RFw-UFkGdg1jQTQfpTUPRA-l5QMFGIgr34SZPKmP6rdFVjlacQYwDbSvjDqxNUP5jUyGBKdFLO2CmHAWFjnI0tsijj6HtBm0_oV2VFWfMUIXfBkgtbG0DDh53Oe1dOg9yLr-CrUGzn_zOZsF1RHIXm058URxHTFo7tDQ1qzlLRSC4yMr6-8SzKJ-OGva20Rbp0sHjirknE1VePLYJObFfPL5je9weJcPDvg4eERWmvrn18tKzjlmjbTdryV7TRKUpOV6Fk-1h2bdHrLnFlDMN2D1S0amS3k72PV0okbR2WhmeNjP-yP26GZaFvTd96D3YG_-f0qhIt0uQOgy9Fx8K0WtUtbOlcPsqD7rJj7b4OkwTLROaOlxRJMEFrPordvHSQjo4nJoTDvTByF92m6wjrlvr_SdcF34MAd91F4ey9jvXUY8Bl2d-O_JlGzDZNF0zB2_K46TOlNvEhBtcv66RcHOoFm9UmJXzSZiMphgwh3YTHLcG4WL51XS9j1BLuYj3dKIpENrxgPHazQsoYDlDCKRfZyeJYH51OTWfzYy5Q5IzzfXvI-4BBtHW32uVTnTwRpikuujTXsrxjisB5cx0bpZ3B5JOdlsHpVHe2aj3HaDB6p3ZzOhlBlCTbAvLZfklbmVZFqsfsGBSJn-RibM6HwTS98TX7r9ln2cdW7nXD6H50RyPyva9L=w1244-h667-no
 

Attachments

 • Screenshot 2021-11-17 163930.png
  Screenshot 2021-11-17 163930.png
  343.7 KB · Đọc: 32
Last edited:
 • Like
Reactions: Hawllire

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
2/12
anh có phải là chàng ther khum?
* tui vẽ bản tradi đẹp hơn nhưng không có màu với cả không có đt nên không chụp được =))
vẽ xong tự nhiên thấy hề hước =))

uh-png.195088
 

Attachments

 • upload_2021-12-2_16-48-43.png
  upload_2021-12-2_16-48-43.png
  476.7 KB · Đọc: 33
 • uh.png
  uh.png
  476.7 KB · Đọc: 81
 • image_2021-12-03_081652.png
  image_2021-12-03_081652.png
  456 KB · Đọc: 23
 • uh.png
  uh.png
  476.7 KB · Đọc: 23
Last edited:

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
* đổi tiêu đề thành artroom chứ không còn là digiart vì tương lai có khả năn đăng tradi =))
buồn của tui: tại sao bài đăng nào ảnh cũng bị lỗi :|
 
 • Like
Reactions: Hawllire

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
cái này là traffic jam nà :3

upload_2022-3-1_22-46-42.jpeg
 

Attachments

 • 0d85d1fdf4ba3be462ab.jpg
  0d85d1fdf4ba3be462ab.jpg
  202.2 KB · Đọc: 2
 • 0d85d1fdf4ba3be462ab.jpg
  0d85d1fdf4ba3be462ab.jpg
  202.2 KB · Đọc: 8

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,939
3,036
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
1647532560401.png

cái này là tranh mình chép, từ pinterest và không rõ artist, bạn nào biết thì cre cho mình với ạ
vì mình không tìm ra artist nên để tranh gốc ở đây nhé:

1647613899580.png
 
Last edited:
Top Bottom